Акта и обрасци

Акта и такмичења
Правилник о организацији и одигравању утакмица
Пропозиције РСС
Упутство за попуњавање записника
Упутство за службена лица – Измене 03.08.2018.
Правилник о рукометним такмичењима
Стандардна одлука 17.09.2018. у вези Правилника о рукометним такмичењима

Акта ЗД РСС
Статут
Пословник о раду Скупштине
Критеријуми ЗДРСС
Дисциплински правилник
Кодекс понашања
Правилник за доделу признања и награда
Пословник о раду УО

Обрасци
Упитник за округе
Приступница чланству
Приступница – пријава за регистрацију члана
Упитник за лични картон делегата
Подсетник за утакмицу – СРЛС
Подсетник за утакмицу СБРЛ