Акта и обрасци

Акта и такмичења
Правилник о организацији и одигравању утакмица – измене 17.09.2018.
Пропозиције РСС
Упутство за попуњавање записника
Упутство за службена лица – Измене 03.08.2018.

Акта ЗД РСС
Статут
Пословник о раду УО
Критеријуми ЗДРСС
Дисциплински правилник
Кодекс понашања
Правилник за доделу признања и награда

Обрасци
Упитник за округе
Приступница чланству
Приступница – пријава за регистрацију члана
Упитник за лични картон делегата
Подсетник за утакмицу – СРЛС
Подсетник за утакмицу СБРЛ