Акта и обрасци

Акта такмичења
Правилник о организацији и одигравању утакмица – НОВО
Пропозиције такмичења РСС – НОВО
Упутство за попуњавање записника
Упутство за службена лица 
Правилник о рукометним такмичењима – НОВО
Протокол организације  утакмица у ванредним околностима проузрокованим вирусом Ковид-19
Одлука о висини и начину исплата трошкова службених лица – НОВО

Акта ЗД РСС
Статут
Пословник о раду Скупштине
Критеријуми за формирање листа –  НОВО
Дисциплински правилник РСС – НОВО
Кодекс понашања
Правилник за доделу признања и награда
Пословник о раду УО

Обрасци
Упитник за округе
Приступница чланству
Приступница – пријава за регистрацију члана
Упитник за лични картон делегата
Подсетник за утакмицу – СРЛС
Подсетник за утакмицу СБРЛ