Акта и обрасци

АКТА ТАКМИЧЕЊА
Правилник о организацији и одигравању утакмица
Пропозиције такмичења РСС – НОВО – 01.09.2022

Упутство за попуњавање записника
Упутство за службена лица 
Правилник о рукометним такмичењима
Протокол организације  утакмица у ванредним околностима проузрокованим вирусом Ковид-19

Одлука о висини и начину исплата трошкова службених лица НОВО- 17.06.2022

АКТА РСС

Статут
Пословник о раду Скупштине

Критеријуми за формирање листа – 2022

Дисциплински правилник РСС
Кодекс понашања
Правилник за доделу признања и награда
Пословник о раду УО

Правилник о архивској грађи ЗД РСС – НОВО

Обрасци

Упитник за округе
Приступница чланству
Приступница – пријава за регистрацију члана
Упитник за лични картон делегата
Подсетник за утакмицу – СРЛС
Подсетник за утакмицу СБРЛ

Упутство за попуњавање обрасца „Мишљење о суђењу“ – НОВО

Образац мишљење о суђењу ЗД РСС- НОВО