Akta i obrasci

Akta i takmičenja
Pravilnik o organizaciji i odigravanju utakmica – izmene 17.09.2018.
Propozicije RSS
Uputstvo za popunjavanje zapisnika
Uputstvo za službena lica – Izmene 03.08.2018.

Akta ZD RSS
Statut
Poslovnik o radu UO
Kriterijumi ZDRSS
Disciplinski pravilnik
Kodeks ponašanja
Pravilnik za dodelu priznanja i nagrada

Obrasci
Upitnik za okruge
Pristupnica članstvu
Pristupnica – prijava za registraciju člana
Upitnik za lični karton delegata
Podsetnik za utakmicu – SRLS
Podsetnik za utakmicu SBRL