Заказана Скупштина ЗД РСС

Председник Скупштине Заједнице делегата РСС, Небојша Видановић је на основу одлуке са 9.седнице Управног одбора ЗД РСС од 23.маја 2018 године а у складу са чланом 43. Статута Заједнице делегата Рукометног савеза Србије заказао редовну – програмску Скупштину ЗД РСС.

Скупштина ће се одржати 23. јуна 2018.године (субота) са почетком у 12.00 часова у Београду у конференцијској сали Рукометног савеза Србије /Тошин бунар 272/

На дневном реду је предвиђено избор радних тела Скупштине, усвајање Записника са оснивачке Скупштине одржане 15. јула 2017. године, разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора ЗД РСС за 2017.годину, извештај Надзорног одбора ЗД РСС за период 28.08.2017.– 31.12.2017.године, разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању ЗД РСС , разматрање и усвајање Програма рада за 2018 годину, као и усвајање преосталих аката као што су Пословник о раду Скупштине; Дисциплински правилник, Правилник о додели признања и награда и Кодекс понашања.