Zimski seminar delegata SRL i SBRL

U Beogradu, 26.01.2020. godine, održan je redovni zimski seminar za delegate sa liste prvog stepena takmičenja (ARKUS Liga, Super Liga za žene i Super B Lige za muškarce i žene).

Prema unapred utvrđenom programu, nakon uvodne reči Zorana Černoha, predsednika UO ZD RSS, seminar je započeo video testom. Test se sastojao od deset video klipova posebno pripremljenih od strane člana Stručne Komisije za usavršavanje delegata Jovana Popadića, koji su se odnosili na Međunarodna Pravila rukometne igre i njihovu primenu, sa posebnim akcentom na specifične situacije u kojima se mogu naći delegati u toku utakmice.

Nakon kraće pauze seminar je nastavljen sastankom sa direktorom ARKUS Lige g-dinom Miloradom Šolevićem, pomoćnikom direktora za suđenje g-dinom Martonom Fabijanom, sekretarom ARKUS Lige Vladimirom Knežićem i marketing menadžerom Dušanom Živkovićem. Tom prilikom Vladimir Knežić i Dušan Živković istakli su jako dobru saradnju sa delegatima u toku prvog dela sezone. Takođe, informisali su prisutne delegate o manjim problemima koji su se javljali, kada je u pitanju obavljanje dužnosti službenih lica na utakmicama, te upoznali prisutne sa načinima na koji se navedeni problemi mogu prevazići, kao i sa novim tendencijama u nastavku sezone kada je u pitanju pozicioniranje ARKUS Lige i nastavak na izgradnji pozitivne slike rukometnog sporta u Republici Srbiji.

Potom  se prisutnim delegatima obratio pomoćnik direktora za suđenje Marton Fabijan, koji je istakao niz pohvala za saradnju sa delegatima u prvom delu sezone, a zatim istakao da je pred svima nama kompleksniji i zahtevniji deo sezone, te da je potrebno nastaviti sa još većim trudom i radom i još boljom saradnjom. Ukazao je i na uočene propuste u radu, pozvao prisutne delegate da ozbiljno shvate sugestije koje dobijaju, te da se u buduće, nemarnost, neprincipijelnost i neodgovornost u radu svih službenih lica na utakmicama neće tolerisati.

Na kraju izlaganja prisutnima se obratio direktor ARKUS Lige, Milorad Šolević koji je ocenio saradnju sa delegatima kao veoma dobru. Posebno istakao da sva lica angažovana na bilo koji način u okviru ARKUS Lige treba da su na istom zadatku, a to je unapređenje ovog takmičenja, kao i rukometnog sporta uopšte. Shodno tome pozvao je prisutne delegate da, u okviru svojih zaduženja, ulože dodatni napor u određenim segmentima njihovog angažovanja kako bi i krajnji rezultat bila još bolja slika rukometnog sporta u Srbiji.

Po završetku izlaganja otvorena je kraća diskusija, u kojoj su delegati mogli da izraze svoje utiske o saradnji sa rukovodstvom ARKUS Lige, te da detaljnije razjasne određene tehničke segmente vezane za operativno obavljanje poslova na utakmicama. Rezime sastanka i saradnje dali su predsednik ZD RSS Zoran Černoh i direktor ARKUS Lige Milorad Šolević, u kome je istaknuta adekvatna zastupljenost delegata, poštovanje u međusobnoj saradnji i želja za još boljom saradnjom u budućnosti.

Posle sastanka sa rukovodstvom ARKUS Lige, delegati su imali sastanak sa direktorom Super A lige za žene, g-dinom Jovanom Popadićem i direktorom Super B rukometnih liga za muškarce i žene g-dinom Ivanom Milivojevićem. Tom prilikom obojica su istakli da je saradnja, kao i izveštavanje delegata sa utakmica na kojima su obavljali dužnost u prvom delu sezone na veoma visokom nivou. Jovan Popadić je istakao potrebu za dodatnim angažovanjem službenih lica u određenim segmentima organizaciono – tehničkog dela (oprema, licence,  klupe, itd.), kao i kontinuirano unapređenje nivoa poznavanja Međunarodnih Pravila rukometne igre. Istakao je da dolazi složeniji deo sezone te da je potrebno spremnost podići na viši nivo.

Ivan Milivojević je informisao prisutne da se u narednom periodu očekuje pokretanje novog sajta takmičenja u Super B rukometnim ligama. Istakao da novina u isplati troškova službenih lica koju je uvela Super B rukometna liga nailazi na odličan prijem kako kod klubova tako i kod službenih lica, te je u skladu sa tim naglasio da će od sada samo delegat slati troškove za sva službena lica. Takođe, u izradi je i „daljinar“ u cilju standardizovanja troškova puta. Takođe, istakao je da se u drugom delu sezone očekuje veoma neizvesna završnica u svim ligama, te istakao potrebu za još boljom saradnjom u narednom periodu.

U drugom delu seminara prešlo se na kratku analizu rada delegata u jesenjem delu sezone. Obzirom da je predsednik Stručne Komisije za usavršavanje delegata bio opravdano odsutan, u kratkim crtama analizu je izložio Zoran Černoh, i tom prilikom posebno istakao dve stvari:

  • forma i sadržaj Izveštaja delegata je na veoma visokom nivou;
  • postoji potreba za većim angažovanjem delegata sa liste Super B Lige na utakmicama ovog takmičenja.

Na kraju seminara održana je sednica Upravnog odbora ZD RSS u proširenom sastavu, sa svim prisutnim delegatima, nakon čega je usledio i zajednički ručak.