Zimski seminari delegata

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata Upravnog odbora ZD RSS, a na osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Zajednice delegata RSS i tačaka 8. i 9. poglavlja I Kriterijuma za formiranje lista rukometnih delegata, Upravni  odbor ZD RSS je na svojoj 21.elektronskoj sednici održanoj  dana 25.decembra 2019. usvojio Odluku da organizuje redovne zimske seminare delegata pred početak prolećnog dela takmičarske 2019/20. godine.

  1. Seminar za delegate prvog stepena (Super  A i B), održaće se 26. januara 2020. godine u Beogradu u Hotelu N, Bilećka 57 sa početkom u 9:15 časova – iznos  članarine je

       – Super  A …………………6.000,00 dinara

       – Super  B …………………5.000,00 dinara

Program

  1. Seminari za delegate 2.;3. i 4. stepena takmičenja, biće održani u centrima i to:

SEVER – subota, 22. februar  2020.  – zaduženi Z. Černoh i Ž. Golubović

ISTOK/ZAPAD – subota, 22. februar 2020.– zaduženi N. Vidanović, A. Tasić

CENTAR– nedelja,23. februar 2020.– zaduženi M. Delić i dr. I. Mandić

   Članarine  za regionalne seminare su

       –  za  2. stepen iznos je …………….2.500,00

       –  za  3. stepen iznos je …………….1.500,00

       –  za  4. stepen i nove delegate  bez članarine

Programe, mesto i tačne termine svih seminara će Stručna  komisija ZD RSS objaviti naknadno.

Svi delegati su obavezni da uplate na ime članarine za ZD RSS za 2020. godinu i na ime osiguranja delegata , iznos od 1.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na tekući račun: Zajednica delegata RSS broj  160- 487116-33  sa naznakom „ČLANARINA“.

      Predsedsednik Upravnog odbora

            Zajednice delegata RSS

         Zoran P. Černoh