Зимски семинари за делегате свих степена такмичења

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Статута заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни  одбор  ЗД РСС је на својој 4.електронској седници  одржаној  дана 25.12.2017. једногласно усвојио Одлуку да у сарадњи са Заједницом судија и контролора РСС, организује редовне зимске семинаре делегата пред почетак пролећног дела такмичарске 2017/18. године. 

  1. Семинар за делегате првог степена (Супер  А и Б), одржаће се у Београду „Хотел М“ 28. јануара 2018. године.-  износ чланарине је

                                     – Супер  А …………………5.500,00 динара

                                     – Супер  Б …………………4.500,00 динара

   Програм ће Стручна  комисија ЗД РСС објавити накнадно.

  1. Семинари за делегате  2. 3. и  4. степена такмичења, биће одржани у центрима и то:

СЕВЕР – Врбас  С.Ц „Драго Јововић“ – недеља ,11. фебруара  2018.  – задужени З. Чернох и Ж. Голубовић

ИСТОК /ЗАПАД – Kрагујевац Хотел „Шумарице“ – субота, 17. фебруар 2018. –  задужени Н. Видановић, А. Тасић 

ЦЕНТАР – Београд  СПЦ „Слодес“ – недеља, 18. фебруар 2018.    –  задужени М. Делић и др. И. Мандић            

   Чланарине  за регионалне семинаре су

          –       за  2. степен износ је  2.000,00

          –       за  3. степен износ је  1.000,00

          –       за  4. степен и нове делегате  без чланарине

Програме ће Стручна  комисија ЗД РСС објавити накнадно.

Сви делегати су обавезни да уплате чланарину за ЗД РСС за 2018. годину у висини од 1.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун: Заједница делегата РСС број  160- 487116-33  са назнаком „ЧЛАНАРИНА“.

Председник Управног одбора
Заједнице делегата РСС

Зоран П. Чернох