Комисије УО ЗД РСС

Комисија за стручно усавршавање

– Јован Попадић ( Београд ) – председник
– Др Иван Мандић ( Кос. Митровица )  – члан
– Борис Ивановић ( Београд ) – члан
– Небојша Видановић ( Ниш ) – члан

Комисија за листе

– Зоран Чернох ( Ковин ) – председник
– Горан Соколовић ( Краљево ) – члан
– Предраг Јанковић ( Београд ) – члан

Регистрациона комисија

– Данијела Косановић ( Сомбор ) – председник
– Предраг Ђорђевић ( Пожаревац ) – члан
– Ана Живановић ( Лазаревац ) – члан

Комисија за нормативна акта

– Милан Гашић ( Кикинда ) – председник
– Светлана Обућина ( Београд ) – члан
– Вукашин Вујичић ( Врбас )– члан

Дисциплинска комисија

– Жељко Голубовић ( Нови Сад ) – председник
– Борис Вукашиновић ( Кикинда ) – члан
– Дејан Миленковић ( Јагодина ) – члан

Комисија за доделу награда и признања

– Марија Лојпур ( Крагујевац ) – председник
– Светлана Ничевски ( Панчево ) – члан
– Славољуб Митровић ( Лазаревац ) – члан

Комисија за маркетинг и информисање

– Ивана Јовановић ( Зајечар ) – председник
– Саша Павловић ( Ваљево ) – члан
– Дејан Перић ( Панчево ) – члан