Комисије УО ЗД РСС

Комисија за стручно усавршавање

– Јован Попадић ( Београд ) – председник
– Др Иван Мандић ( Кос. Митровица )  – члан
– Борис Ивановић ( Београд ) – члан
– Небојша Видановић ( Ниш ) – члан

Комисија за листе

– Зоран Чернох ( Ковин ) – председник
– Горан Соколовић ( Краљево ) – члан
– Предраг Јанковић ( Београд ) – члан

Регистрациона комисија

– Вера Вранеш ( Нови Сад ) – председник
– Предраг Ђорђевић ( Пожаревац ) – члан
– Ана Живановић ( Лазаревац ) – члан

Комисија за нормативна акта

– Вукашин Вујичић ( Врбас ) – председник
– Светлана Обућина ( Београд ) – члан
– Љиљана Стојанац ( Ниш )– члан

Дисциплинска комисија

– Борис Вукашиновић ( Кикинда ) – председник
– Весна Петронијевић ( Крушевац ) – члан
– Дејан Миленковић ( Јагодина ) – члан

Комисија за доделу награда и признања

– Марија Лојпур ( Крагујевац ) – председник
– Весна Мандић ( Зрењанин ) – члан
– Славољуб Митровић ( Лазаревац ) – члан

Комисија за маркетинг и информисање

– Ивана Јовановић ( Зајечар ) – председник
– Саша Павловић ( Ваљево ) – члан
– Дејан Перић ( Панчево ) – члан