Комисије УО ЗД РСС

Комисије Управног одбора ЗД РСС

 1. Комисија за стручно усавршавање
  – Небојша Видановић (Ниш) – председник
  – Зоран Чернох (Ковин) – члан
  – Joван Попадић (Београд) – члан
 2. Комисија за листе
  – Др Иван Мандић (Косовска Митровица) – председник
  – Горан Соколовић (Краљево) – члан
  – Предраг Јанковић (Београд) – члан
  – Дејан Перић (Панчево) – члан
 3. Регистрациона комисија
  – Данијела Косановић (Сомбор) – председник
  – Ставро Рашковић (Крагујевац) – члан
  – Ранко Мартиновић (Београд) – члан
 4. Комисија за нормативна акта
  – Милена Делић (Београд) – председник
  – Вера Вранеш (Нови Сад) – члан
  – Жељко Голубовић– члан
 5. Дисциплинска комисија
  – Александар Тасић (Врање) – председник
  – Јована Врачар (Сремска Митровица) – члан
  – Славица Велинов (Београд) – члан
 6. Комисија за доделу награда и признања
  – Јован Јовановић (Ниш) – председник
  – Светлана Обућина (Београд) – члан
  – Милан Гашић(Кикнда) – члан
 7. Комисија за маркетинг и информисање
  – Борис Ивановић (Београд) – председник
  – Ласло Ковач (Врбас) – члан
  – Ивана Јовановић (Зајечар) – члан
  – Саша Павловић (Ваљево) – члан