Konačne rang liste delegata 2017-2018

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, a  nakon sprovedene procedure u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 12. elektronskoj  sednici održanoj 02.08.2018. godine utvrdio je  KONAČNE RANG LISTE DELEGATA 2017-18