Листа делегата

12.08.2022

На основу члана 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС, а  након спроведене процедуре у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је  на 11-ој електронској седници одржаној 10.08.2022. године утврдио КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2021/22

На истој седници Управног одбора усвојен је и ПРЕДЛОГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2022/23 Коначне листе ће бити утврђене након редовних јесењих семинара.

27.06.2022

Дана 22.јуна 2022. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила Управном одбору ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа за сезону 2021/22. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, Управни одбор Заједнице делегата РСС је на својој 10. седници одржаној 24. јуна 2022. године у Лозници, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2021/22.

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2021/22

17.08.2021.

На основу члана 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС, а  након спроведене процедуре у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је  на 3. електронској седници одржаној 16.08.2021. године утврдио КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2020/21

На истој седници Управног одбора усвојен је и ПРЕДЛОГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2021/22. Коначне листе ће бити утврђене након редовних јесењих семинара.

12.07.2021.

Дана 08.јула 2021. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила Управном одбору ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа за сезону 2020/21. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, Управни одбор Заједнице делегата РСС је на својој 2. електронској седници од 09. јула 2021. године, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2020/21.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА СЕЗОНУ 2020-2021

Појединачни приговори делегата Комисији за листе делегата достављају се 7 дана од објаве прелиминарних листа  путем електронске поште.

12.10.2020.

На основу члана 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС, а  након спроведене процедуре у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је  на електронској  седници одржаној 27.09.2020. године утврдио је  КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2020/2021.

Ове листе је потврдио и Управни одбор РСС.

02.07.2019.

Дана 24. јуна 2019. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 18. седници од 28. јуна 2019. године у Опову, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2018/19.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА 2018/2019

30.08.2018.

У складу са чланом 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС и у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је на 13. електронској седници одржаној 29.августа 2018. године утврдио ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/19. Коначне листе ће бити утврђене након редовних јесењих семинара.

24.07.2018.

Дана 20.јула 2018. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 11. седници од 24.јула 2018. усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску 2017-2018 годину.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА 2017-18

20.08.2017.

Управни одбор ЗД РСС  усвојио предлог листе делегата за сезону 2017/18

У складу са чланом 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС, и  у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је на 2. електронској  седници одржаној 18.08.2017. године утврдио   ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/18

 20.08.2017.

Усвојене коначне листе делегата за сезону 2016/17

На основу члана 48. став 2. тачка 18. Статута Заједнице делегата РСС, а  након спроведене процедуре у складу са Критеријумима, Управни одбор Заједнице делегата је  на 2. електронској  седници одржаној 18.08.2017. године утврдио је  КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

08.11.2016. 

Управни одбор РСС је на својој 2. седници одржаној дана 06. новембра 2016. године у Нишу, потврдио коначне листе делегата за такмичарску сезону 2016/2017.

17.08.2016. 

На основу члана 48. став 2. тачка 18. Правилника о удруживању у Заједницу делегата РСС, а у складу да одредбама члана 55. став 2 Правилника о рукометним такмичењима РСС, Управни одбор Заједнице делегата на седници одржаној 15.08.2016. године утврдио је ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2016/2017

01.08.2016. 

Након усвајања листа делегата, УО ЗД РСС објављује коначну ранг листу делегата за такмичарску 2015/2016 годину.

23.10.2015. 

Управни одбор РСС је на својој седници одржаној дана 20. октобра 2015. године, усвојио коначне листе делегата за сезону 2015/2016.

06.05.2015.

Управни одбор РСС је на својој седници одржаној дана 24. марта 2015. године, усвојио допуну листе делегата. Након усвајања допуне, УО ЗД РСС објављује коначну листу делегата за такмичарску 2014/2015 годину.

02.04.2015.

Управни одбор РСС је на својој седници одржаној дана 24. марта 2015. године, усвојио допуну листе делегата. Након усвајања допуне, УО ЗД РСС објављује коначну листу делегата за такмичарску 2014/2015 годину.

12.01.2015.

Након усвајања допуне листа делегата, УО ЗД РСС објављује листу делегата за такмичарску 2014/2015 годину.

26.12.2014.

Управни одбор РСС је на својој електронској седници одржаној дана 26.12.2014.  усвојио Допуну листе делегата за 2014/2015 годину.

21.03.2014.

Управни одбор РСС је на својој седници одржаној дана 6.марта 2014. године, усвојио Допуну листе делегата за 2013/2014 годину.

07.10.2013. 

Управни одбор РСС је на својој електронској седници усвојио Коначне листе делегата након извршених допунских тестирања за такмичарску 2013/2014 годину.

30.08.2013.

Управни одбор РСС на електронској седници одржаној 30. августа 2013. године потрвдио је Листе делегата за такмичарску 2013/2014.

27.09.2012.

Као резултат тестова и одлуке УО ЗД РСС, дана 16. септембра 2012. године, усвојена је Коначна листа делегата за такмичарску 2012/13 годину.

29.08.2012.

На седници УО РСС која је одржана 28.08.2012. године потврђена је Листа делегата за такмичарску 2012/13

09.09.2011.

На седници УО РСС која је одржана 08.09.2011. године усвојенa је
Листа делегата за такмичарску сезону 2011/12.

11.02.2011.

Управни одбор РСС на седници одржаној 11. фебруара 2011. потврдио је допуну листе делегата за такмичарску 2010/011.

09.09.2010.

ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2010/11. КОЈЕ ЈЕ ПОТВРДИО УО РСС

17.09.2009.

ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2009/10. КОЈЕ ЈЕ ПОТВРДИО УО РСС

14.09.2009.

ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2009/10. КОЈЕ ЈЕ УСВОЈИО УО ЗД РСС

РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА СУПЕР ЛИГЕ ЗА 2008/09
РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ПРВЕ ЛИГЕ ЗА 2008/09
РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ДРУГИХ ЛИГА ЗА 2008/09
РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ПРВИХ СРПСКИХ ЛИГА ЗА 2008/09
РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ДРУГИХ СРПСКИХ ЛИГА ЗА 2008/09

22.10.2008.

КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА ЗА ТАКМИЧАРСКУ 2008./09.

01.09.2008.

УО РСС на 24. седници одржаној 1. септембра 2008. потврдио је листе делегата за такмичарску 2008/2009.

22.01.2008.

На основу члана 24 , ст.2, тачка 3, Правилника Заједнице делегата РСС, након јавне расправе, УО ЗД РСС на својој седници одржаној 22.01.2008. године донео је Критеријуме за формирање листа делегата

05.09.2007.

УО РСС на 17. седници одржаној 5. септембра 2007. потврдио је листе делегата за такмичарску 2007/2008.