Lista delegata

12.10.2020.

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, a  nakon sprovedene procedure u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je  na elektronskoj  sednici održanoj 27.09.2020. godine utvrdio je  KONAČNE LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021.

Ove liste je potvrdio i Upravni odbor RSS.

02.07.2019.

Dana 24. juna 2019. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 18. sednici od 28. juna 2019. godine u Opovu, usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku sezonu 2018/19.

PRELIMINARNE RANG LISTA DELEGATA 2018/2019

30.08.2018.

U skladu sa članom 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS i u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 13. elektronskoj sednici održanoj 29.avgusta 2018. godine utvrdio PREDLOG LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2018/19. Konačne liste će biti utvrđene nakon redovnih jesenjih seminara.

24.07.2018.

Dana 20.jula 2018. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 11. sednici od 24.jula 2018. usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku 2017-2018 godinu.

PRELIMINARNE RANG LISTA DELEGATA 2017-18

20.08.2017.

Upravni odbor ZD RSS  usvojio predlog liste delegata za sezonu 2017/18

U skladu sa članom 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, i  u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 2. elektronskoj  sednici održanoj 18.08.2017. godine utvrdio   PREDLOG LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2017/18

 20.08.2017.

Usvojene konačne liste delegata za sezonu 2016/17

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, a  nakon sprovedene procedure u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je  na 2. elektronskoj  sednici održanoj 18.08.2017. godine utvrdio je  KONAČNE LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2016/2017

08.11.2016. 

Upravni odbor RSS je na svojoj 2. sednici održanoj dana 06. novembra 2016. godine u Nišu, potvrdio konačne liste delegata za takmičarsku sezonu 2016/2017.

17.08.2016. 

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Pravilnika o udruživanju u Zajednicu delegata RSS, a u skladu da odredbama člana 55. stav 2 Pravilnika o rukometnim takmičenjima RSS, Upravni odbor Zajednice delegata na sednici održanoj 15.08.2016. godine utvrdio je LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2016/2017

01.08.2016. 

Nakon usvajanja lista delegata, UO ZD RSS objavljuje konačnu rang listu delegata za takmičarsku 2015/2016 godinu.

23.10.2015. 

Upravni odbor RSS je na svojoj sednici održanoj dana 20. oktobra 2015. godine, usvojio konačne liste delegata za sezonu 2015/2016.

06.05.2015.

Upravni odbor RSS je na svojoj sednici održanoj dana 24. marta 2015. godine, usvojio dopunu liste delegata. Nakon usvajanja dopune, UO ZD RSS objavljuje konačnu listu delegata za takmičarsku 2014/2015 godinu.

02.04.2015.

Upravni odbor RSS je na svojoj sednici održanoj dana 24. marta 2015. godine, usvojio dopunu liste delegata. Nakon usvajanja dopune, UO ZD RSS objavljuje konačnu listu delegata za takmičarsku 2014/2015 godinu.

12.01.2015.

Nakon usvajanja dopune lista delegata, UO ZD RSS objavljuje listu delegata za takmičarsku 2014/2015 godinu.

26.12.2014.

Upravni odbor RSS je na svojoj elektronskoj sednici održanoj dana 26.12.2014.  usvojio Dopunu liste delegata za 2014/2015 godinu.

21.03.2014.

Upravni odbor RSS je na svojoj sednici održanoj dana 6.marta 2014. godine, usvojio Dopunu liste delegata za 2013/2014 godinu.

07.10.2013. 

Upravni odbor RSS je na svojoj elektronskoj sednici usvojio Konačne liste delegata nakon izvršenih dopunskih testiranja za takmičarsku 2013/2014 godinu.

30.08.2013.

Upravni odbor RSS na elektronskoj sednici održanoj 30. avgusta 2013. godine potrvdio je Liste delegata za takmičarsku 2013/2014.

27.09.2012.

Kao rezultat testova i odluke UO ZD RSS, dana 16. septembra 2012. godine, usvojena je Konačna lista delegata za takmičarsku 2012/13 godinu.

29.08.2012.

Na sednici UO RSS koja je održana 28.08.2012. godine potvrđena je Lista delegata za takmičarsku 2012/13

09.09.2011.

Na sednici UO RSS koja je održana 08.09.2011. godine usvojena je
Lista delegata za takmičarsku sezonu 2011/12.

11.02.2011.

Upravni odbor RSS na sednici održanoj 11. februara 2011. potvrdio je dopunu liste delegata za takmičarsku 2010/011.

09.09.2010.

LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU 2010/11. KOJE JE POTVRDIO UO RSS

17.09.2009.

LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU 2009/10. KOJE JE POTVRDIO UO RSS

14.09.2009.

LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU 2009/10. KOJE JE USVOJIO UO ZD RSS

RANG LISTA DELEGATA SUPER LIGE ZA 2008/09
RANG LISTA DELEGATA PRVE LIGE ZA 2008/09
RANG LISTA DELEGATA DRUGIH LIGA ZA 2008/09
RANG LISTA DELEGATA PRVIH SRPSKIH LIGA ZA 2008/09
RANG LISTA DELEGATA DRUGIH SRPSKIH LIGA ZA 2008/09

22.10.2008.

KONAČNE LISTE DELEGATA ZA TAKMIČARSKU 2008./09.

01.09.2008.

UO RSS na 24. sednici održanoj 1. septembra 2008. potvrdio je liste delegata za takmičarsku 2008/2009.

22.01.2008.

Na osnovu člana 24 , st.2, tačka 3, Pravilnika Zajednice delegata RSS, nakon javne rasprave, UO ZD RSS na svojoj sednici održanoj 22.01.2008. godine doneo je Kriterijume za formiranje lista delegata

05.09.2007.

UO RSS na 17. sednici održanoj 5. septembra 2007. potvrdio je liste delegata za takmičarsku 2007/2008.