Литература

Рад делегата за време утакмице – тренерска зона – искуства са СП 2019 – НОВО!
Упутство о попуњавању записника – НОВО!
Припрема делегата за утакмицу и обавезе пре утакмице – НОВО!
Сарадња делегата и судија
Обавезе делегата после утакмице – писање пријаве
Обавезе делегата после утакмице – писање извештаја 
Презентација и припрема делегата за утакмицу
Сарадња и комуникација за записничким столом
Рад делегата за време утакмице
Рад делегата пре почетка утакмице

Кодекс понашања делегата