Literatura

Rad delegata za vreme utakmice – trenerska zona – iskustva sa SP 2019 – NOVO!
Uputstvo o popunjavanju zapisnika – NOVO!
Priprema delegata za utakmicu i obaveze pre utakmice – NOVO!
Katalog pitanja iz IHF pravila igre – decembar 2017 – NOVO!
Saradnja delegata i sudija
Obaveze delegata posle utakmice – pisanje prijave
Obaveze delegata posle utakmice – pisanje izveštaja 
Prezentacija i priprema delegata za utakmicu
Saradnja i komunikacija za zapisničkim stolom
Rad delegata za vreme utakmice
Rad delegata pre početka utakmice