Надзорни одбор ЗД РСС

   Јован Попадић – председник

  Љиљана Стојанац – члан

Вера Вранеш – члан