Надзорни одбор ЗД РСС

– Јован Попадић – председник
– Љиљана Стојанац – члан
– Дејан Перић – члан