Nadzorni odbor ZD RSS

Nadzorni odbor ZD RSS
– Boris Vukašinović – predsednik
– Ranko Martinović – član
– Jovan Jovanović – član