Održana 18. sednica Upravnog odbora ZD RSS

Dana 28.juna 2019. godine, u sali hotela „Stari Banat“ u Opovu održana je redovna, 18. sednica Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije u proširenom sastavu, sa sledećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa:
  • 16. sednice održane 09.02.2019. godine u Beogradu
  • 17. elektronske sednice održane 14.05.2019.godine
  1. Usvajanje predloga Izveštaja o radu Upravnog odbora ZD RSS;
  2. Usvajanje predloga finansijskog izveštaja ZD RSS za 2018. godinu;
  3. Usvajanje predloga Programa rada Upravnog odbora ZD RSS;
  4. Izveštaj Komisije za liste o preliminarnim listama Usvajanje konačne verzije
  5. Tekuća pitanja.

Nakon usvojenih zapisnika pristupilo se usvajanju predloga Izveštaja  o radu Upravnog odbora ZD RSS koji je usvojen jednoglasno, kao i predloga finansijskog izveštaja ZD RSS za 2018. godinu. Takođe je jednoglasno usvojen i predloga Programa rada Upravnog odbora ZD RSS za 2019. godinu.

Sednici Upravnog odbora je prisustvovalo ukupno 9 članova Upravnog odbora, predsednik Skupštine , predsednik Nadzornog odbora i pored njih i članovi Komisije za liste. Pošto je ova komisija u potpuno novom sastavu i znatno podmlađena, u skladu sa teritorijalnim zaduženjima su izložili preliminarne liste, Dejan Perić za liste PRLS i DRLS Sever, Boris Ivanović (kao sekretar ZD RSB umesto člana komisije Predraga Jankovića) liste za PRLS i DRLS Centar, kao i Goran Sokolović za PRLS i DRLS lige Istok i Zapad. Inače predsednik ove komisije je Dr Ivan Mandić. Liste su u pisanom obliku dostavljeni svim članovima UO ZD RSS i nakon toga su svi upoznati sa preliminarnim listama.

Konstatovano je da je komisija ispunila deo svojih obaveza oko formiranja predloga lista ZDRSS za sezonu 2018-2019. te da je u propisanom vremenskom periodu podnela predlog lista UO ZD RSS.

U toku rasprave, po predloženim listama u kojoj su učestvovali svi članovi UO ZDRSS, usledile su određene izmene na predlog lista. O svakoj izmeni u odnosu na predlog Komisije za liste UO ZDRSS, članovi UO ZD RSS su se pojedinačno izjašnjavali i nakon rasprave i glasanja jednoglasno je usvojen Predlog lista ZD RSS za sezonu 2018/19.  Usvojene liste se stavljaju na uvid. (sajt ZD RSS).

Na ovakav predlog lista, data je mogućnost stavljanja prigovora na Predlog lista ZD RSS za sezonu 2018/19. Mogućnost stavljanja prigovora je otvorena 7 dana od dana objavljivanja lista na sajtu ZD RSS. Na predlog predsednika je delegat Saša Pavlović uključen i uvršten u Komisiju za marketing, obzirom na njegovo angažovanje u izradi promotivnih materijal za poslednja dva kampa.