Poziv za 11. Kamp za rukometne delegate – 2019.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice delegata RSS, obaveštavamo sve rukometne delegate o održavanju 11. Kampa za rukometne delegate – Opovo 2019, koji će se od 28 .do 30. juna 2019. godine realizovati u Opovu.

Kamp je neobaveznog karaktera za sve delegate, a namenjen je delegatima I-IV stepena. Pozivamo delegate svih liga da uzmu učešće u što većem broju i učine značajan korak na svom stručnom usavršavanju.
Prijavljivanje za Kamp će se realizovati do 10. juna 2019. godine, nakon tog datuma se neće prihvatiti ni jedna prijava. Naknadno odustajanje, posle izvršene prijave nije moguće. Napominjemo da je broj mesta u kampu 54 i da će se kapacitet Kampa popunjavati redosledom prijavljivanja delegata.
Prijavljivanje se vrši obavezno preko elektronskih adresa: zajednicadelegata@zdrss.com i voja.andric@gmail.com

Za informisanje i evidenciju prijavljenih delegata zadužena je sekretar Zajednice delegata RSS Danijela Kosanović, a prijava je u prilogu.

Za direktora Kampa 2019 je imenovan dr Vojislav Andrić, a za pomoćnika direktora Jovica Tulać.
Cena dvodnevnog Kampa (dva pansiona: od petka sa večerom, do nedelje sa ručkom) je 6.000,00 dinara. Uplata se vrši na žiro račun ZD RSS broj 160- 487116-33 do 20. juna 2019. godine.
Kamp se odvija kroz delegatske radionice na kojima će delegati aktivno raditi, tj. pod mentorskim vođstvom rešavati konkretne delegatske probleme i analizirati situacije sa utakmica iz prakse.

Informacija o radu kampa i uslovi
Prijava za kamp