Preliminarne rang liste delegata 2017-18

Dana 20.jula 2018. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 11. sednici od 24.jula 2018. usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku 2017-2018 godinu.

U skladu sa poglavljem VIII. Tačka 3. Kriterijuma za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, pojedinačni pisani prigovor na objavljeni predlog lista ZD RSS može se uputiti komisiji za liste ZD RSS, na zvaničnu e-mail adresu zajednicadelegata@zdrss.com  ili zajednicadelegatarss@yahoo.com

PRELIMINARNE RANG LISTA DELEGATA 2017-18

Predsednik UO ZD RSS

Zoran P. Černohs.r.