Regionalni jesenji seminari delegata 2, 3. i 4. stepena

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak takmičarske 2018/19 godine, a kako je već bilo najavljeno, organizuju se regionalni seminari Zajednice delegata. Radi se o seminarima za delegate  2, 3. i  4. stepena takmičenja, koji će biti održani u centrima, i to:

SEVER – Novi Sad – 15. septembra 2018. godine (subota) u Tehničkoj školi „Mileva Marić – Anštajn“ u Novom Sadu, Gagarinova 1 ( iza Hotela „Novi Sad“ – preko puta od autobuske stanice) Organizacija: Z.Černoh  (stručna) i Ž. Golubović predsednik ZD RSV PROGRAM

CENTAR – Beograd – 15. septembra 2018. godine (subota) u  Beogradskoj poslovnoj školi – Kraljice Marije 73, Organizacija: I. Mandić (stručna) i M. Delić predsednik ZD RSB PROGRAM

ISTOK i ZAPAD – Vrnjačka banja – 16. septembra 2018. godine (nedelja)

Organizacija: N. Vidanović (stručna) i A.Tasić predsednik ZD RSCS  PROGRAM

Članarine (kotizacija) za regionalne seminare su:

–       za 2. stepen iznos je  4.000,00

–       za 3. stepen iznos je 2.500,00

–       za 4. stepen i nove delegate bez članarine

Odlukom U.O. ZD RSS određena je visina članarine. koja se isključivo uplaćuje na poslovni račun Zajednice delegata RSS broj 160-487116-33 sa naznakom „Članarina“ a prema utvrđenim iznosima u zavisnosti od ranga takmičenja.  Na licu mesta se neće primati uplate.

Na testiranju se primenjuje isključivo novi Katalog IHF Pravila igre prema odluci Upravnog odbora  ZD RSS sa uputstvom koje je objavljeno 18.jula 2018. na veb strani ZD RSS o poglavljima koja se primenjuju.

STRUČNA KOMISIJA ZD RSS