Regionalni jesenji seminari za delegate 2, 3. i 4. stepena takmičenja

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak takmičarske 2019/20 godine, a kako je već bilo najavljeno, organizuju se regionalni seminari Zajednicedelegata. Radi se o seminarima za delegate  2. 3. i  4. stepena takmičenja, koji će biti održani u centrima i to:

SEVER – Novi Sad –07. septembra 2019.godine (subota) u Novom Sadu, Papa Pavla 46 ( Zgrada MUP-a) Organizacija: Z. Černoh (stručna) i Ž. Golubović predsednik ZD RSV    PROGRAM

CENTAR – Beograd – 08. septembra 2019.godine (nedelja) u  Beogradskoj poslovnoj školi – Kraljice Marije 73, Organizacija: J.Popadić (stručna) i M. Delić predsednik ZD RSB   PROGRAM

ISTOK i ZAPAD – Jagodina 08. septembra 2019.godine (nedelja) u Sportskoj hali „JASSA“ u Jagodini, Organizacija:N. Vidanović ( stručna) i A.Tasić predsednik ZD RSCS   PROGRAM

Članarine (kotizacija) za regionalne seminaresu

–       za  2. stepen iznos je  4.000,00

–       za 3. stepen iznos je  2.500,00

–       za  4. stepen i nove delegate bez članarine

Odlukom U.O. ZD RSS  određena je visina članarine koja se isključivo uplaćuje na poslovni račun Zajednice delegata RSS broj 160 – 487116-33 sa naznakom „Članarina“ a prema utvrđenim iznosima u zavisnosti od ranga takmičenja.  Na licu mesta se neće primati uplate.

Na testiranju se primenjuje isključivo Katalog IHF Pravilaigreprema odluci Upravnog odbora  ZD RSS sa uputstvom koje je objavljeno 18.jula 2018. na veb strani ZD RSS o poglavljima koja se primenjuju.

STRUČNA KOMISIJA ZD RSS