Редовна изборна Скупштина ЗД РСС

Председник Скупштине Заједнице делегата РСС Небојша Видановић је на основу члана 43. став 3. Статута ЗД заказао редовну изборну Скупштину ЗД РСС, која ће бити одржана у Београду ( у конференцијској сали РСС, Тошин бунар 272) у недељу 04.07.2021. године са почетком у 12 часова.

Дневним редом је предвиђено:

  1. Избор радних тела Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2020. годину
  3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
  4. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању у 2020. години
  5. Избор Председника Скупштине ЗД РСС
  6. Избор Председника и Потпредседника УО ЗД РСС, чланова УО, као и секретара ЗД
  7. Избор Надзорног одбора ЗД РСС
  8. Именовање представника – делегата за Изборну скупштину РСС-а
  9. Текућа питања