Jesenji seminari za delegate 2, 3. i 4. stepena takmičenja

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak sezone, u Novom Sadu, održan je regionalni seminar za delegate drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja. U uvodnom delu seminara, prisutnima su se obratili Zoran Černoh, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Srbije i Željko Golubović, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Vojvodine, nakon čega su delegati polagali pisani test, čiji rezultati su pokazali da spremno dočekuju novu sezonu. Pažnju prisutnih, izazvale su prezentacije troje dugogodišnjih delegata na najvišem stepenu takmičenja. O izmenama akata takmičenja, govorila je Danijela Kosanović, dok je Milan Gašić prezentovao izmene u obrascima o takmičenju. Zoran Černoh je bio zadužen da predstavi nove smernice i tumačenja u pogledu izmena IHF pravila. Vredi napomenuti i da je Zajednica delegata RSV bogatija za dva nova člana, pošto su Vanja Stojanović i Danijela Šipovac, uspešno položile test i stekle zvanje rukometnog delegata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a u skladu sa odlukom koju je usvojio UO ZD RSS, u prostorijama Beogradske poslovne škole,08.09.2019. godine održan je redovni jesenji seminar i testiranje za delegate 2., 3. i 4. stepena takmičenja, a u svrhu priprema za sezonu 2019/20 godine. U okviru uvodne reči i zvaničnog otvaranja seminara predsednica UO ZD RSB Milena Delić upoznala je delegate o programu seminara i načinu rada, istakla je da su pozivi za prisustvo i učešće na seminaru upućeni i direktoru liga na Centru u prethodnim sezonama Predragu Juškoviću, kao i generalnom sekretaru RSB-a Svetozaru Stankoviću, koji nisu mogli da prisustvuju iz opravdanih razloga. Takođe, poželela je delegati uspešan rad i polaganje testa, te istakla teme koje će biti predstavljene na seminaru, a sve u cilju što bolje pripreme delegata za takmičenja u sezoni 2019/20. Nakon uvodne reči pristupilo se testiranju delegata kome je prisustvovalo 10 delegata sa osnovne liste PRL Centar, 3 delegata sa osnovne liste DRL Centar, 1 delegat za naknadno polaganje sa osnovne liste Super B Lige. Testirana je bila i nova članica ZD RSS iz Smedereva, Aleksandrić Milica. Svi prisutni delegati su položili test. Prvu temu pod nazivom „Saradnja i komunikacija sudija i zapisničkog stola“ predstavio je Predrag Janković. Posle njegove prezentacije delegate je sa izmenama i dopunama normativnih akata vezanih za takmičenje u sezoni 2019/20 koje su značajne za dobru pripremu delegata upoznao Boris Ivanović. Tema koja obrađuje smernice i pojašnjenja u vezi izmena i dopuna Međunarodnih Pravila rukometne igre obrađena je i delegatima predstavljena od strane Jovana Popadića.

U nedelju 8.9.2019  u Sportskoj hali „JASSA“ u Jagodini, održan je redovni jesenji seminar za delegate 2. 3. i 4. stepena takmičenja za region ISTOK – ZAPAD. U uvodnom delu seminara, prisutnim delegatima su se obratili predsednik Stručne komisije ZD Rukometnog saveza Srbije Nebojša Vidanović, kao i predsednik Upravnog odbora ZD Rukometnog saveza Centralne Srbije Aleksandar Tasić. Nakon toga delegati su polagali test koji je sadržao pitanja iz poznavanja Međunarodnih pravila rukometne igre, kao i pitanja vezana za poznavanje dužnosti i obaveze delegata na utakmicama. Svi delegati su uspešno položili test, i time stekli uslov za obavljanje dužnosti u predstojećoj takmičarskoj sezoni. Raduje činjenica da imamo još jednog novog mladog člana naše zajednice, Bojanu Šulejić iz Kučeva ( još uvek aktivnu igračicu ŽRK Kučevo ), koja je takođe uspešno položila test i stekla zvanje rukometnog delegata. U nastavku seminara, prema unapred utvrđenom programu, obrađene su teme vezane za izmenu akata o takmičenju. Tom prilikom , prezentaciju na temu „Novine i izmene u aktima o takmičenju“ ( sa osvrtom na novine koje se odnose na sl.lica ) pripremila je i predstavila Ivana Jovanović, koja je ujedno i član Takmičarske komisije RSS, i koja je sa Nebojšom Vidanovićem, predsednikom TK RSS učestvovala u izmeni i dopuni ovih akata o takmičenju. Nakon toga, temu „Novine i uzmene u obrascima o takmičenju“ prisutnima je prezentovao Aleksandar Tasić. Poslednja tema predviđena programom seminara bila je „Informacija o izmenama pravila rukometne igre“. Ovu temu prezentovao je Nebojša Vidanović, koji je delegatima dao dodatna pojašnjenja i smernice vezane za pravila rukometne igre, a naročito vezanih za „poslednjih 30 sekundi“ utakmice.

Sve ove teme obrađene su u cilju što bolje i kvalitetnije pripreme i obavljanje dužnosti delegata u takmičenjima u nastupajućoj sezoni.