Poziv za 11. Kamp za rukometne delegate – 2019.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice delegata RSS, obaveštavamo sve rukometne delegate o održavanju 11. Kampa za rukometne delegate – Opovo 2019, koji će se od 28 .do 30. juna 2019. godine realizovati u Opovu. Kamp je neobaveznog karaktera za sve delegate, a namenjen je delegatima I-IV stepena. Pozivamo delegate