Kamp za rukometne delegate- Opovo 2019. može da počne

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice delegata RSS, u periodu od 28 .do 30. juna 2019.godine realizuje se Kamp za rukometne delegate – Opovo 2019, koji će se realizovati u Opovu.Kamp je neobaveznog karaktera za sve delegate, a namenjen je delegatima I-IVstepena. Za direktora Kampa 2019 je imenovan dr Vojislav