Одржани редовни зимски семинари службених лица

У складу са својим надлежностима Стручна комисија УО РСС организовала је и спровела редовне зимске семинаре делегата и делегата – контролора. Први семинар је одржан 04.02.2023. године у Панчеву, док је други семинар реализован 05.02.2023. године у Крагујевцу. Семинари су били едукативног карактера уз реализацију едукативно контролног теста. И у

Continue reading