Održani naknadni regionalni seminari delegata

U skladu sa Opštim odredbama član 13. Kriterijuma za formiranje lista rukometnih delegata, održani su naknadni seminari – testiranja delegata ZD RSS, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Kraljevu. Na ovaj način je bilo omogućeno da test polažu delegati koji su bili sprečeni u vreme održavanja seminara, i steknu

Održani regionalni jesenji seminari za delegate 2. 3. i 4. stepena takmičenja

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata, a u skladu sa Odlukom UO ZD RSS od 16.08.2021. godine, održani su regionalni seminari za delegate 2., 3. i 4. stepena takmičenja. Seminari su održani prema regionalnoj podeli, i to: 11.09.2021. godine u Beogradu za delegate sa regiona Beograd , 12.09.2021. godine

USPEŠNO ZAVRŠEN REDOVNI JESENJI SEMINAR DELEGATA PRVOG STEPENA TAKMIČENJA

U Kragujevcu je u periodu od 03.09.-05.09.2021. godine, održan redovan jesenji seminar za delegate sa osnovnih lista Super A i Super B rukometne lige, pred početak takmičarske sezone 2021/22. Redovni jesenji seminar delegata realizovan je u saradnji sa Zajednicom sudija i kontrolora RSS. Seminar se odvijao prema unapred utvrđenom i

Regionalni jesenji seminari za delegate 2. 3. i 4. stepena takmičenja

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta zajednice delegata RSS i tačaka 8. i 9. poglavlja I  Kriterijuma za formiranje lista rukometnih delegata, Upravni  odbor  ZD  RSS  je  na  svojoj  2. sednici  održanoj

Redovan jesenji seminar delegata prvog stepena takmičenja pred početak takmičarske sezone 2021/22

Redovan jesenji seminar za delegate prvog stepena takmičenja ( Super A i Super B lista ) biće održan u Kragujevcu ( Hotel „Šumarice“ ) u periodu od 03.09.-05.09.2021. godine, u saradnji sa Zajednicom sudija i kontrolora RSS. Detaljnije informacije o Programu i satnici seminara možete pogledati ovde. PROGRAM SEMINARA DELEGATA

UO RSS usvojio predlog lista delegata za sezonu 2021/22

Upravni Odbor RSS je na osnovu člana 54. stav 1. tačka 39. Statuta Rukometnog saveza Srbije na sednici održanoj dana 27.08.2021. godine , usvojio predlog lista delegata za takmičarsku sezonu 2021/22. Konačne liste će biti utvrđene nakon održavanja redovnih jesenjih seminara.

Usvojen predlog lista delegata za sezonu 2021/22 i donete odluke o organizaciji jesenjih seminara

Dana 16 .avgusta 2021 godine održana je 3. elektronska sednica Upravnog odbora Zajednice delegata RSS, i za istu je bio predložen sledeći dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa konstitutivne sednice održane 04.07.2021 u Beogradu, kao i sa elektronske sednice UO održane 09.07.2021. godine 2. Usvajanje predloga Konačnih lista delegata za

UO ZD RSS usvojio preliminarne rang liste delegata za sezonu 2020/21

Dana 08. jula 2021. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 2. sednici koja je održana 09. juna 2021. godine, usvojio preliminarne rang liste

Milena Delić na čelu RSS u narednom četvorogodišnjem mandatu

Na Izbornoj sednici Skupštine Rukometnog saveza Srbije jednoglasno je doneta odluka da se za predsednicu Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije izabere Milena Delić. Na sednici Skupštine održanoj u Hotelu „M“ delegati su ukazali poverenje Mileni Delić za novi četvorogodišnji mandat, nakon mandata dobijenog na vanrednoj Skupštini Rukometnog saveza Srbije 23. decembra

Održana redovna izborna Skupština Zajednice delegata RSS – BORIS IVANOVIĆ NOVI PREDSEDNIK UO ZD RSS

U prostorijama Rukometnog Saveza Srbije, dana 04.07.2021. godine održana je izborna Skupština Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije. Sednici Skupštine ZD RSS su pored članova prisustvovali i uvaženi gosti, predsednica UO RSS g-đa Milena Delić, koja je sa ponosom možemo reći i član naše zajednice, Generalni sekretar RSS g-din Svetozar Stanković,