Održani redovni zimski seminari službenih lica

U skladu sa svojim nadležnostima Stručna komisija UO RSS organizovala je i sprovelaredovne zimske seminare delegata i delegata – kontrolora. Prvi seminar je održan04.02.2023. godine u Pančevu, dok je drugi seminar realizovan 05.02.2023. godine uKragujevcu.Seminari su bili edukativnog karaktera uz realizaciju edukativno kontrolnog testa.I u Pančevu i u Kragujevcu radilo

Continue reading

Redovni zimski seminari delegata

Shodno Odluci Stručne komisije UO RSS br. 903/6 od 27.12.2022.godine, u čijoj je nadležnosti organizacija seminara službenih lica, definisani su termini i mesta održavanja seminara delegata svih stepena takmičenja.UO ZD RSS je na svojoj 14-oj elektronskoj sednici održanoj dana 06.01.2023.godine usvojio, tj potvrdio Odluku SK UO RSS u vezi sa

Continue reading