PRELIMINARNE LISTE ZD RSS ZA SEZONU 2018/2019

Dana 24. juna 2019. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 18. sednici od 28. juna 2019. godine u Opovu, usvojio preliminarne rang liste

Održana 3. sednica Skupštine Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije

U svečanoj sali hotela „Stari Banat“ u Opovu, 30. juna 2019. godine održana je redovna – programska Skupština Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, sa sledećim dnevnim redom: Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela; Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 23. juna 2018. godine; Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu U.O. ZD

Održana 18. sednica Upravnog odbora ZD RSS

Dana 28.juna 2019. godine, u sali hotela „Stari Banat“ u Opovu održana je redovna, 18. sednica Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije u proširenom sastavu, sa sledećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa: 16. sednice održane 09.02.2019. godine u Beogradu 17. elektronske sednice održane 14.05.2019.godine Usvajanje predloga Izveštaja o radu

Održan 11. kamp rukometnih delegata – Opovo 2019

Na osnovu odluke Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije, u periodu od 28.06. – 30.06.2019. godine, u Opovu, uspešno je realizovan edukativno – razvojni kamp za članove ZD RSS. Učešće u radu Kampa uzelo je 50 članova ZD RSS iz svih krajeva Srbije, a rad se odvijao prema unapred

Regionalni zimski seminar u Novom Sadu

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak prolećnog dela sezone, u Novom Sadu je održan regionalni seminar za delegate drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja. U uvodnom delu seminara, prisutnima su se obratili Zoran Černoh, predsednik  UO Zajednice delegata Rukometnog saveza

Zimski seminar za delegate 2, 3. I 4. stepena takmičenja region „CENTAR“

U Beogradu, 24.02.2019. godine, održan je redovni zimski seminar za delegate 2., 3. i 4. stepena takmičenja za region „Centar“. Seminar se odvijao prema unapred utvrđenom i objavljenom programu, koji je predvideo obraćanje direktora PRLM i DRLM Centar g-dina Predraga Juškovića, kao i savetnika direktora za sudijska pitanja g-dina Dejana

Regionalni zimski seminari delegata

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak drugog dela takmičarske 2018/19 godine, a kako je već bilo najavljeno, organizuju se regionalni seminari Zajednicedelegata. Radi se o seminarima za delegate  2, 3. i  4. stepena takmičenja, koji će biti održani u centrima

Održan zimski seminar za delegate SRLS i SBRLS

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a u skladu sa odlukom koju je usvojio UO ZD RSS, u prostorijama Rukometnog SavezaSrbije,09.02.2019. godine održan je zimski seminar za delegate prvog stepena takmičenja, a u svrhu priprema za prolećni deo takmičarske 2018/19 godine. U okviru uvodne reči i

Zimski seminar za delegate SRLS i SBRL – program

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na  osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 1. tačka 3. i 4. Pravilnika zajednice delegata RSS, Upravni odbor ZD RSS je na svojoj 15. sednici održanoj elektronskim putem dana 22.januara 2019.godine, usvojio Odluku o organizaciji i realizaciji zimskog seminara

Održan regionalni seminar delegata u Novom Sadu

Seminar za delegate drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja, održan je u Novom Sadu, u prostorijama Tehničke škole “Mileva Marić – Anštajn“. U uvodnom delu seminara, prisutnima su se obratili Zoran Černoh, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Srbije i Željko Golubović, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Vojvodine, nakon