Zimski seminar za delegate SRLS i SBRL – program

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na  osnovu ovlašćenja iz člana 14. stav 1. tačka 3. i 4. Pravilnika zajednice delegata RSS, Upravni odbor ZD RSS je na svojoj 15. sednici održanoj elektronskim putem dana 22.januara 2019.godine, usvojio Odluku o organizaciji i realizaciji zimskog seminara

Održan regionalni seminar delegata u Novom Sadu

Seminar za delegate drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja, održan je u Novom Sadu, u prostorijama Tehničke škole “Mileva Marić – Anštajn“. U uvodnom delu seminara, prisutnima su se obratili Zoran Černoh, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Srbije i Željko Golubović, predsednik UO Zajednice delegata Rukometnog saveza Vojvodine, nakon

Regionalni jesenji seminari delegata 2, 3. i 4. stepena

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak takmičarske 2018/19 godine, a kako je već bilo najavljeno, organizuju se regionalni seminari Zajednice delegata. Radi se o seminarima za delegate  2, 3. i  4. stepena takmičenja, koji će biti održani u centrima, i

Seminar delegata Super lige pred početak takmičarske sezone 2018/19

Kako je i objavljeno u najavi svih seminara, redovan jesenji seminar za delegate prvog stepena takmičenja  Super A i B, održaće se u Beogradu 08. septembra 2018. godine sa početkom u 9.30 časova. Mesto održavanja je Hotel „M“ u Beogradu, obzirom na gostovanje gospodina Dragana Načevskog i predavanje koje će

Konačne rang liste delegata 2017-2018

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, a  nakon sprovedene procedure u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 12. elektronskoj  sednici održanoj 02.08.2018. godine utvrdio je  KONAČNE RANG LISTE DELEGATA 2017-18

Preliminarne rang liste delegata 2017-18

Dana 20.jula 2018. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 11. sednici od 24.jula 2018. usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku

Katalog pitanja iz IHF pravila igre

Objavljen je kompletan katalog pitanja IHF pravila igre, na čijoj su izradi i prevodu radili predstavnici ZSiK, uz informaciju našim članovima, da će se za ovogodišnji jesenji test koristiti pitanja iz Pravila 1, Pravila 2, Pravila 3, Pravila 4, Pravila 8, Pravila 16, Pravila 18 i Pravila o prostoru za zamenu igrača. Katalog se