Zakazana Skupština ZD RSS

Predsednik Skupštine Zajednice delegata RSS, Nebojša Vidanović je na osnovu odluke sa 9.sednice Upravnog odbora ZD RSS od 23.maja 2018 godine a u skladu sa članom 43. Statuta Zajednice delegata Rukometnog saveza Srbije zakazao redovnu – programsku Skupštinu ZD RSS. Skupština će se održati 23. juna 2018.godine (subota) sa početkom

Rezultati testiranja delegata drugog, trećeg i četvrtog stepena takmičenja

Nakon održanih redovnih jesenjih seminara za delegate II, III i IV stepena takmičenja, svi delegati koji se nalaze na konačnim listama ZD RSS, a koje su potvrđene od strane UO RSS, spremno dočekuju početak takmičarske sezone 2017/2018. Redovni jesenji seminari su održani u Beogradu, Vrbasu i Kragujevcu, a u saradnji sa ZSiK RSS.  Kao

Pojašnjenje za zaštite i dodatnu opremu igrača

Posle objavljivanja IHF pravila igre, koja su stupila na snagu 1. jula 2016. godine, prispela su dalja pojašnjenja u vezi zaštita i dodatne opreme igrača (dozvoljeni i nedozvoljeni predmeti prema pravilu igre 4:9 i dodatku 2). Novi propisi o zaštitama i dodatnoj opremi su doneseni kako bi se pojasnila bilo koja nerazjašnjena pitanja.

Održan jesenji redovni seminar za rukometne delegate SRLS

Pred početak takmičarske rukometne sezone u takmičenju SRLS, u periodu od 01. do 03. septembra 2017.godine održan je redovni seminar  za rukometne delegate u Kragujevcu. Seminar je organizovan u saradnji sa ZSiK  RSS,  a rad se odvijao u jednom delu zajednički sa kontrolorima i sudijama a u jednom delu samostalno

Održana 3. sednica Upravnog odbora ZD RSS

Tokom održavanja redovnog jesenjeg seminar u Kragujevcu je 02. septembra 2017. godine održana  je 3. sednica Upravnog odbora ZD RSS. Uvodnu reč je dao predsednik Upravnog odbora Zoran Černoh i usvojeni su zapisnici sa 1.sednice održane na kampu, kao i sa 2. sednice  koja je bila elektronska. Potom je na

Redovni jesenji seminari delegata

Na predlog Komisije za stručno usavršavanje delegata UO ZD RSS, a na osnovu ovlašćenja iz člana 13. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Zajednice delegata RSS, Upravni odbor ZD RSS je na svojoj 2. sednici, održanoj 18. avgusta 2017. godine, jednoglasno usvojio Odluku o organizaciji i realizaciji seminara delegata