Održana 24 sednica Upravnog odbora ZD RSS

Dana 30. i 31.jula 2020. godine održana je elektronska 24. sednica Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije. Na  sednici je u skladu sa trenutnom situacijom usvojena Statutarna promena, kao i promena Poslovnika o radu Skupštine, u smislu mogućnosti održavanja elektronske sednice Skupštine ZD RSS. Naravno, ova promena će biti

Usvojen predlog lista delegata za sezonu 2019/20

U skladu sa članom 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS i u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 20. elektronskoj sednici održanoj 12.avgusta 2019. godine utvrdio PREDLOG LISTA ZD RSS ZA 2019-2020. Ove liste je potvrdio i Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije. Konačne liste će

PRELIMINARNE LISTE ZD RSS ZA SEZONU 2018/2019

Dana 24. juna 2019. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 18. sednici od 28. juna 2019. godine u Opovu, usvojio preliminarne rang liste

Održana 18. sednica Upravnog odbora ZD RSS

Dana 28.juna 2019. godine, u sali hotela „Stari Banat“ u Opovu održana je redovna, 18. sednica Upravnog odbora Zajednice delegata Rukometnog Saveza Srbije u proširenom sastavu, sa sledećim dnevnim redom: Usvajanje zapisnika sa: 16. sednice održane 09.02.2019. godine u Beogradu 17. elektronske sednice održane 14.05.2019.godine Usvajanje predloga Izveštaja o radu

Regionalni jesenji seminari delegata 2, 3. i 4. stepena

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora ZD RSS o organizaciji i realizaciji seminara delegata pred početak takmičarske 2018/19 godine, a kako je već bilo najavljeno, organizuju se regionalni seminari Zajednice delegata. Radi se o seminarima za delegate  2, 3. i  4. stepena takmičenja, koji će biti održani u centrima, i

Seminar delegata Super lige pred početak takmičarske sezone 2018/19

Kako je i objavljeno u najavi svih seminara, redovan jesenji seminar za delegate prvog stepena takmičenja  Super A i B, održaće se u Beogradu 08. septembra 2018. godine sa početkom u 9.30 časova. Mesto održavanja je Hotel „M“ u Beogradu, obzirom na gostovanje gospodina Dragana Načevskog i predavanje koje će

Konačne rang liste delegata 2017-2018

Na osnovu člana 48. stav 2. tačka 18. Statuta Zajednice delegata RSS, a  nakon sprovedene procedure u skladu sa Kriterijumima, Upravni odbor Zajednice delegata je na 12. elektronskoj  sednici održanoj 02.08.2018. godine utvrdio je  KONAČNE RANG LISTE DELEGATA 2017-18

Preliminarne rang liste delegata 2017-18

Dana 20.jula 2018. godine, komisija za liste ZD RSS je dostavila UO ZD RSS predlog preliminarnih rang lista ZD RSS. U skladu sa Kriterijumima za formiranje lista delegata za rukometna takmičenja, UO ZD RSS je na svojoj 11. sednici od 24.jula 2018. usvojio preliminarne rang liste ZD RSS za takmičarsku

Katalog pitanja iz IHF pravila igre

Objavljen je kompletan katalog pitanja IHF pravila igre, na čijoj su izradi i prevodu radili predstavnici ZSiK, uz informaciju našim članovima, da će se za ovogodišnji jesenji test koristiti pitanja iz Pravila 1, Pravila 2, Pravila 3, Pravila 4, Pravila 8, Pravila 16, Pravila 18 i Pravila o prostoru za zamenu igrača. Katalog se