Одржанa 3. седница Управног одбора ЗД РСС

Током одржавања редовног јесењег семинар у Крагујевцу је 02. септембра 2017. године одржана  је 3. седница Управног одбора ЗД РСС. Уводну реч је дао председник Управног одбора Зоран Чернох и усвојени су записници са 1.седнице одржане на кампу, као и са 2. седнице  која је била електронска. Потом је на

Редовни јесењи семинари делегата

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС, Управни одбор ЗД РСС је на својој 2. седници, одржаној 18. августа 2017. године, једногласно усвојио Одлуку о организацији и реализацији семинара делегата