Home Семинари Заказана Скупштина ЗД РСС

Заказана Скупштина ЗД РСС

Заказана Скупштина ЗД РСС

Председник Скупштине Заједнице делегата РСС, Небојша Видановић је на основу одлуке са 9.седнице Управног одбора ЗД РСС од 23.маја 2018 године а у складу са чланом 43. Статута Заједнице делегата Рукометног савеза Србије заказао редовну – програмску Скупштину ЗД РСС.

Скупштина ће се одржати 23. јуна 2018.године (субота) са почетком у 12.00 часова у Београду у конференцијској сали Рукометног савеза Србије /Тошин бунар 272/

На дневном реду је предвиђено избор радних тела Скупштине, усвајање Записника са оснивачке Скупштине одржане 15. јула 2017. године, разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора ЗД РСС за 2017.годину, извештај Надзорног одбора ЗД РСС за период 28.08.2017.– 31.12.2017.године, разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању ЗД РСС , разматрање и усвајање Програма рада за 2018 годину, као и усвајање преосталих аката као што су Пословник о раду Скупштине; Дисциплински правилник, Правилник о додели признања и награда и Кодекс понашања.