Home Семинари Зимски семинари за делегате

Зимски семинари за делегате

Зимски семинари за делегате

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Статута заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни  одбор  ЗД РСС је на својој 15.електронској седници  одржаној  дана 22.01.2019.  усвојио Одлуку да организује редовне зимске семинаре делегата пред почетак пролећног дела такмичарске 2018/19. године. 

  1. Семинар за делегате првог степена (Супер  А и Б), одржаће се 09.фебруара 2019. године у Београду у сали РСС, Тошин бунар 272 –  износ  чланарине је

                                     – Супер  А …………………5.500,00 динара

                                     – Супер  Б …………………4.500,00 динара

   Програм ће Стручна  комисија ЗД РСС објавити накнадно.

  1. Семинари за делегате  2. 3. и  4. степена такмичења, биће одржани у центрима и то:

СЕВЕР – субота,23. фебруара  2019.  – задужени З. Чернох и Ж. Голубовић

ИСТОК /ЗАПАД –  – субота, 23. фебруар 2019. –  задужени Н. Видановић, А. Тасић 

ЦЕНТАР – недеља, 24. фебруар 2019.    –  задужени М. Делић и др. И. Мандић            

   Чланарине  за регионалне семинаре су

          –       за  2. степен износ је  2.000,00

          –       за  3. степен износ је  1.000,00

          –       за  4. степен и нове делегате  без чланарине

Програме , место и тачне термине свих семинара ће Стручна  комисија ЗД РСС објавити накнадно.

Сви делегати су обавезни да уплате на име чланарине за ЗД РСС за 2019. годину и на име осигурања делегата , износ од 1.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун: Заједница делегата РСС број  160- 487116-33  са назнаком “ЧЛАНАРИНА”.

                                                                                           Председник  Управног одбора

                                                                                                Заједнице делегата РСС

                                                                                                         Зоран П. Чернох