Home Семинари Камп за рукометне делегате – Крагујевац 2018.

Камп за рукометне делегате – Крагујевац 2018.

Камп за рукометне делегате – Крагујевац  2018.

На основу одлуке Управног одбора Заједнице делегата РСС, обавештавамо све рукометне делегате о одржавању 10. Кампа за рукометне делегате – Крагујевац 2018, који ће се oд 06.до 08 јула 2018.године реализовати у Крагујевцу. Камп је необавезног карактера за све делегате, а намењен je делегатима I-IV степена. Позивамо делегате свих лига да узму учешће у што већем броју и учине значајан корак на свом стручном усавршавању.
Пријављивање за Камп ће се реализовати до 15. јуна 2018. године, нaкoн тoг дaтумa сe нeћe прихвaтити ни jeднa приjaвa. Накнадно одустајање, после извршене пријаве није могуће. Пријављивање се врши oбaвeзнo преко електронске адресе  zajednicadelegatarss@yahoo.com и voja.andric@gmail.com За информисање и евиденцију пријављених делегата задуженa је секретар Заједнице делегата  РСС Данијела Косановић, а пријава  је у прилогу. За директора Кампа 2018 је именован др Војислав Андрић.
Цена дводневног Кампа (два пансиона: од петка са ручком, до недеље са доручком) је 5.380,00 динара. Уплата се врши на жиро рачун ЗД РСС број 160- 487116-33  до 30. јуна 2018. године..Камп се одвија кроз делегатске радионице на којима ће делегати активно радити, тј. под менторским вођством решавати конкретне делегатске проблеме и анализирати ситуације са утакмица из праксе. 
Детаљан Програм кампа ће бити објављен накнадно који ће сачинити Директор Кампа и Стручна комисија ЗД РСС. 

Информација о раду кампа и услови
Пријава за камп