Home Семинари Камп за рукометне делегате- Опово 2019. може да почне

Камп за рукометне делегате- Опово 2019. може да почне

Камп за рукометне делегате- Опово 2019. може да почне

На основу одлуке Управног одбора Заједнице делегата РСС, у периоду oд 28 .до 30. јуна 2019.године реализује се Камп за рукометне делегате – Опово 2019, који ће се реализовати у Опову.Камп је необавезног карактера за све делегате, а намењен je делегатима I-IVстепена.
За директора Кампа 2019 је именован др Војислав Андрић, а за помоћника директора Јовица Тулаћ. На основ у исказаних жеља Директор је направио распоред смештаја.
Камп се одвија кроз делегатске радионице, презентације и округле столове на којима ће делегати активно радити, тј. под менторским вођством решавати конкретне делегатске проблеме и анализирати ситуације са утакмица из праксе.
На кампу ће бити одржана Скупштина Заједнице делегата. за коју ће материјали бити благовремено достављени.

Програм Кампа Опово 2019

Распоред смештаја