Home Семинари Најава редовних јесењих семинара

Најава редовних јесењих семинара

Најава редовних јесењих семинара

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС, Управни одбор ЗД РСС је на својој 13. седници, одржаној 29. августа 2018. године, једногласно усвојио Одлуку о организацији и реализацији семинара делегата пред почетак такмичарске 2018/19 године.

1. Семинар за делегате првог степена (Супер А и Б), одржаће се у Београду 08. септембра 2018. године. у сали РСС, Тошин бунар 272 , износ чланарине
– СРЛС А 6.000,00 динара
– СРЛС Б 5.000,00 динара

Програм и сатница ће бити накнадно објављени.

2. Семинари за делегате 2. 3. и 4. степена такмичења, биће одржани у центрима током викенда 15/ 16. септембар 2018.године и то:

СЕВЕР – Нови Сад – место , програм и сатница ће бити накнадно објављени
Организација: З. Чернох (стручна) и Ж. Голубовић председник ЗД РСВ

ЦЕНТАР – Београд – место , програм и сатница ће бити накнадно објављени
Организација: И. Мандић (стручна) и М. Делић председник ЗД РСБ

ИСТОК и ЗАПАД – град – место , програм и сатница ће бити накнадно објављени
Организација: Н. Видановић ( стручна) и А.Тасић председник ЗД РСЦС

Чланарине (котизација) за регионалне семинаре су
– за 2. степен износ је 4.000,00
– за 3. степен износ је 2.500,00
– за 4. степен и нове делегате без чланарине

Одлуком У.О. ЗД РСС одређена је висина чланарине. која се искључиво уплаћује на пословни рачун Заједнице делегата РСС број 160- 487116-33 са назнаком „Чланарина“ а према утврђеним износима у зависности од ранга такмичења. На лицу места се неће примати уплате.
Тест за делегате ће имати највише 2о питања. На тестирању се примењује искључиво нови Каталог ИХФ Правила игре према одлуци Управног одбора ЗД РСС са упутством које је објављено 18.јула 2018. на веб страни ЗД РСС о поглављима која се примењују.