Home Заједница Одржана девета седница Управног одбора ЗД РСС

Одржана девета седница Управног одбора ЗД РСС

Одржана девета седница Управног одбора ЗД РСС

Дана 26.маја 2018. године, у Ковину одржана је редовна девета седница Управног одбора Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије, са следећим дневним редом:

1. Усвајање записника са:
5. седнице одржане 28.01.2018. године у Београду;
6. електронске седнице одржане 02.02.2018.;
7. електронске седнице одржане 09.03.2018.;
8. електронске седнице одржане 17.05.2018.;
2. Усвајање предлога Пословника о раду Скупштине ЗД РСС;
3. Усвајање предлога Дисциплинског правилника ЗД РСС;
4. Усвајање предлога Кодекса понашања ЗД РСС;
5. Усвајање предлога Правилника за доделу признања и награда ЗД РСС;
6. Усвајање финансијског извештаја ЗД РСС за 2017. годину;
7. Доношење одлуке о организацији 10. Кампа делегата;
8. Усвајање коначне верзије Каталога делегатских питања;
9. Разматрање програма Комисије за маркетинг
Покретање новог сајта ЗД РСС
10. Текућа питања.

Након усвојених записника приступило се усвајању поменутих аката , што је неопходно учинити обзиром да се поново усвајају након стицања правног субјективитета. Такође је усвојен и Финансијски извештај за 2017.годину.Посебно се водило рачуна о припреми 10. Кампа делегата, где је констатовано да је термин који је понуђен крајем јула неодговарајући и договорено је да то буде у периоду од 06.-до 08 јула у Хотелу Шумарице у Крагујевцу. Такође је констатовано да има и других разлога за самосталну организацију овог кампа. Управни одбор је именовао др Војислава Андрића за директора кампа и овластио га око свих преговора за реализацију кампа, као и израду Програма рада са Стручном комисијом.

   

Усвојен је нови Каталога делегатских питања који су припремили ЕХФ делегати наше заједнице у кординацији са Стручном комисијом и након графичке обраде исти ће бити објављен на званичној интернет страници. Члановима УО ЗД РСС, представљен је и статус израде новог сајта ЗД РСС, који се налази на домену zdrss.com који управо почиње да функционише.

Донета је Одлука о одржавању редовне Скупштине ЗД РСС која ће се одржати 23. јуна. Место и време ће бити накнадно објављени.