Home Заједница Одржана седница Скупштине Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије

Одржана седница Скупштине Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије

Одржана седница Скупштине Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије

У просторијама Рукометног Савеза Србије, 23.06.2018. године одржана је редовна – програмска Скупштина Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије, са следећим дневним редом:

1. Отварање Скупштине и избор радних тела;
2. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине;
3. Усвајање Записника са оснивачке Скупштине одржане 15.07.2017. године;
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора ЗД РСС за 2017. годину;
5. Извештај Надзорног одбора ЗД РСС за период 28.08.2017. – 31.12.2017.;
6. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању ЗД РСС (28.08.2017. – 31.12.2017.);
7. Разматрање и усвајање Програма рада за 2018. годину;
8. Разматрање и усвајање Дисциплинског правилника;
9. Разматрање и усвајање Кодекса понашања;
10. Разматрање и усвајање Правилника о додели признања и награда;
11. Текућа питања.

Седници Скупштине ЗД РСС су поред чланова присуствовали и уважени гости, председник УО РСС г-дин Божидар Ђурковић, в.д. генералног секретара РСС г-дин Мазлам Џемаилоски и председник УО ЗСиК РСС г-дин Зоран Станојевић.

На самом почетку, члановима Скупштине обратио се председник УО РСС г-дин Божидар Ђурковић, који је том приликом истакао веома коректну сарадњу са ЗД РСС, без икаквих пролема, и пружио пуну подршку Заједници делегата РСС у даљем раду, са жељом да се настави са континуитетом унапређивања међусобних односа, а у циљу унапређења и побољшања стања у рукометном спорту.
У току рада члановима Скупштине се у неколико наврата, по тачкама дневног реда обраћао и председник УО ЗД РСС г-дин Зоран Чернох, који је истакао задовољство до сада урађеним у претходном периоду, указао на циљеве за наредни период и посебно истакао висок ниво квалитета, као и значај сарадње ЗД РСС који има са РСС и ЗСиК РСС, те да ће се и у наредном периоду наставити са унапређивањем исте. Те да су неки од најзначајнијих циљева у наредном периоду, омасовљење Заједнице, као и константан рад на унапређењу квалитета рада, знања и обучености чланства, а у сврху доприноса побољшању рукометног спорта у Србији.

 

У оквиру задње тачке дневног реда, присутнима се обратио и председник УО ЗСиК РСС г-дин Зоран Станојевић, који је изразио задовољство досадашњом сарадњом ове две струковне организације, и пожелео пуно успеха у раду у будућности, изрекавши став ЗСиК РСС и његов лично, да је рука подршке и помоћи ка ЗД РСС у сваком смислу, увек испружена.

По завршетку Скупштине, у просторијама РСС организован је пригодан коктел за присутне чланове и госте.