Home Заједница Одржана 18. седница Управног одбора ЗД РСС

Одржана 18. седница Управног одбора ЗД РСС

0
Одржана 18. седница Управног одбора ЗД РСС

Дана 28.јуна 2019. године, у сали хотела „Стари Банат“ у Опову одржана је редовна, 18. седница Управног одбора Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије у проширеном саставу, са следећим дневним редом:

  1. Усвајање записника са:
  • 16. седнице одржане 09.02.2019. године у Београду
  • 17. електронске седнице одржане 14.05.2019.године
  1. Усвајање предлога Извештаја о раду Управног одбора ЗД РСС;
  2. Усвајање предлога финансијског извештаја ЗД РСС за 2018. годину;
  3. Усвајање предлога Програма рада Управног одбора ЗД РСС;
  4. Извештај Комисије за листе о прелиминарним листама Усвајање коначне верзије
  5. Текућа питања.

Након усвојених записника приступило се усвајању предлога Извештаја  о раду Управног одбора ЗД РСС који је усвојен једногласно, као и предлога финансијског извештаја ЗД РСС за 2018. годину. Такође је једногласно усвојен и предлога Програма рада Управног одбора ЗД РСС за 2019. годину.

Седници Управног одбора је присуствовало укупно 9 чланова Управног одбора, председник Скупштине , председник Надзорног одбора и поред њих и чланови Комисије за листе. Пошто је ова комисија у потпуно новом саставу и знатно подмлађена, у складу са територијалним задужењима су изложили прелиминарне листе, Дејан Перић за листе ПРЛС и ДРЛС Север, Борис Ивановић (као секретар ЗД РСБ уместо члана комисије Предрага Јанковића) листе за ПРЛС и ДРЛС Центар, као и Горан Соколовић за ПРЛС и ДРЛС лиге Исток и Запад. Иначе председник ове комисије је Др Иван Мандић. Листе су у писаном облику достављени свим члановима УО ЗД РСС и након тога су сви упознати са прелиминарним листама.

Констатовано је да је комисијa испунила део својих обавеза око формирања предлога листа ЗДРСС за сезону 2018-2019. те да је у прописаном временском периоду поднела предлог листа УО ЗД РСС.

У току расправе, по предложеним листама у којој су учествовали сви чланови УО ЗДРСС, уследиле су одређене измене на предлог листа. О свакој измени у односу на предлог Комисије за листе УО ЗДРСС, чланови УО ЗД РСС су се појединачно изјашњавали и након расправе и гласања једногласно је усвојен Предлог листа ЗД РСС за сезону 2018/19.  Усвојене листе се стављају на увид. (сајт ЗД РСС).

На овакав предлог листа, дата је могућност стављања приговора на Предлог листа ЗД РСС за сезону 2018/19. Могућност стављања приговора је отворена 7 дана од дана објављивања листа на сајту ЗД РСС. На предлог председника је делегат Саша Павловић укључен и уврштен у Комисију за маркетинг, обзиром на његово ангажовање у изради промотивних материјал за последња два кампа.