Home Заједница Одржана 24 седница Управног одбора ЗД РСС

Одржана 24 седница Управног одбора ЗД РСС

0
Одржана 24 седница Управног одбора ЗД РСС

Дана 30. и 31.јула 2020. године одржана је електронска 24. седница Управног одбора Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије. На  седници је у складу са тренутном ситуацијом усвојена Статутарна промена, као и промена Пословника о раду Скупштине, у смислу могућности одржавања електронске седнице Скупштине ЗД РСС. Наравно, ова промена ће бити верификована на првој наредној редовној Скупштини, када се буду стеклу услови за њено одржавање.

У складу са обавезама, на овој седници је усвојен Извештај Надзорног одбора, као и предлог финансијског извештаја ЗД РСС за 2019. годину.

На седници је донета и Одлука о коначним листама делегата за такмичарску 2019/20, како је и прдвиђено Критеријумима и њиховим роковима на крају сваке сезоне. Овом Одлуком се потврђују листе делегата за сезону 2019 /2020 као коначне листе, у истом саставу као и на почетку сезоне, без рангирања. На ове листе се додају делегати који су током такмичарске сезоне стекли звање делегата.

Узимајући у обзир прекид свих такмичења у РСС због проглашењу болести COVID-19, није било могућности да се изврши рангирање делегата у складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења и детаљном разрадом Критеријума по свим елементима. Из тог разлога Комисија за формирање листа делегата дала je предлог ове Одлуке.

Имајући у виду Одлуке РСС и њених тела, о проширењу лига у највишем степену такмичења, приликом формирања листе за наредну такмичарску сезону биће обезбеђена променљивост делегата на листама, тј. напредовање, како је и предвиђено Критеријумима за формирање листа делегата, у оквиру Општих одредби , тачка 24.