Home Семинари Одржан 11. камп рукометних делегата – Опово 2019

Одржан 11. камп рукометних делегата – Опово 2019

0
Одржан 11. камп рукометних делегата – Опово 2019

На основу одлуке Управног одбора Заједнице делегата Рукометног Савеза Србије, у периоду од 28.06. – 30.06.2019. године, у Опову, успешно је реализован едукативно – развојни камп за чланове ЗД РСС.

Учешће у раду Кампа узело је 50 чланова ЗД РСС из свих крајева Србије, а рад се одвијао према унапред утврђеном плану и програму који је утврдио УО ЗД РСС, на основу предлога Комисије за стручно усавршавање делегата, као и директора Кампа др Војислава Андрића и помоћника директора г-дина Јовице Тулаћа.

Рад на самом кампу био је подељен у три програмске целине:

 1. развојно – едукативна целина, са анализом стања и разменом искустава из претходне такмичарске сезоне;
 2. иновације у обављању дужности делегата у наредној сезони, дефинисање циљева за наредну сезону као и предлог мера и активности у сврху постизања истих;
 3. заседање тела и органа ЗД РСС.

Поред радног дела, реализована је и посета филмском селу Баранда, познатом култним серијама и филмовима који су ту снимани, као што су „Монтевидео“, „Сенке над Балканом“…итд.

У оквиру прве програмске целине делегати су имали прилику да размене искуства из претходне сезоне на округлом столу чији је модератор био др Иван Мандић, потпредседник УО ЗД РСС и делегат са основне листе Супер А рукометне лиге Србије. Затим у оквиру радионице „Студија случаја – пут ка унапређењу рада делегата“ коју је припремио Јован Попадић, делегат EHF, IHF, чланови ЗД РСС су имали прилике да на нови начин, уз рад по групама, решавају конкретне проблеме који се могу појавити приликом обављања дужности делегата. Такође, Светлана Обућина делегат EHF, Борис Вукашиновић делегат EHF и Борис Ивановић делегат EHF, припремили су и учесницима кампа презентовали теме које су дале упоредни приказ приступа и конкретних задужења у обављању послова делегата у оквиру EHF такмичења у односу на такмичења под окриљем РСС-а. Прва програмска целина завршена је анализом делегирања делегата у такмичарској сезони 2018/19.

У реализацији друге програмске целине учествовали су и Александар Петровић, Извршни секретар РСС, Софиа Стојаковић Секретар за међународне односе и трансфере РСС, Иван Миливојевић директор Супер Б рукометне лиге Србије, а тема која се обрађивала тицала се могућности увођења електронског записника у рукометна такмичења у Србији (статуса, предности оваквог начина вођења званичне евиденције са утакмице, потенцијалних проблема и препрека у имплементацији, као и оквирне динамике). Предлоге Такмичарске комисије РСС везане за новитете у такмичарској сезони 2019/20, представио је Небојша Видановић председник Такмичарске комисије РСС и председник Скупштине ЗД РСС, који је уз детаљну анализу изнетог указао на ниво комплексности задатака који се налазе пред овим телом РСС, те потребу да чланови ЗД РСС буду активно укључени у праћење промена у оквиру такмичења како би на време били адекватно припремљени за њихово имплементирање. Акциони план ЗД РСС за наредну такмичарску сезону уз мере за постизање постављених циљева учесницима кампа представио је Зоран Чернох, председник УО ЗД РСС.

Трећа програмска целина обухватила је заседање органа и тела ЗД РСС, и стим у вези одржане су редовне седнице УО ЗД РСС и Скупштине ЗД РСС, на којима су донете и потврђене одлуке битне за ефикасно функционисање ЗД РСС.

Све фотографије са 11. кампа ЗД РСС можете погледати ОВДЕ 

У оквиру затварања 11. Кампа рукометних делегата – Опово 2019. директор Кампа др Војислав Андрић разматрајући идеје, предлоге и иницијативе рукометних делегата изнете у току реализације програмских целина, изнео је предлог, а учесници Кампа су усвојили следеће

Закључке

 1. Програм 11. Кампа рукометних делегата – Опово 2019. је био коректан и у извесној мери представља унапређивање методологије рада у односу на претходне кампове.
 2. Округли сто о реализацији делегатских дужности у такмичарској сезони 2028/19. је реализован у критичком и самокритичком тону и обогатио је искуство делегата новим такмичарским ситуацијама и сазнањима о њиховим могућим решењима.
 3. Из разговора проистеклих у току округлог стола проистекли су следећи предлози:
  а)  да се у току припрема за такмичарске 2019/2020. формира институција
  дежурног СОС телефона ЗД РСС и да СОС телефон буде доступан делегатима у току
  припрема за утакмице, као и у току вршења делегатских дужности пре, у полувре-
  мену и после утакмице;
  б)  да се на сајту ЗД РСС формира база података која ће поред обавезних
  докумената (записник и извештај делегата) садржати и препоруку делегата;
  в)  да се у циљу боље звучне комуникације са судијама за време утакмице поступно
  (лига по лига/сезона по сезона)  делегати опреме одговарајућим комуникационим уређајима.
 4. Мишљење учесника округлог стола је да се за наредни камп овај део заједничког рада организује још студиозније као низ малих студија случаја са исеченим клиповима и одговарајућом документацијом везаним за спорне ситауције.
 5. Искуства наших колега – међународних делегата са ЕХФ и ИХФ такмичења показала су се као веома корисна, јер пружају драгоцене смернице за унапређивању дужности рукометног делегата у домаћим рукометним такмичењима.
 6. Задужују се Јован Попадић, Светлана Обућина, Борис Вукашиновић и Борис Ивановић да обједине своје предлоге за имплементацију међународних искустава у наша рукометна такмичења и документ доставе на разматрање УО ЗД РСС који ће те предлоге усмерити ка Такмичарској комисији РСС.
 7. Радионичарски облик рада у току кампа се показао као плодотворан и препоручује се Стручној комисији и директору кампа да за следеће кампове, узимајући у обзир и искуства са кампа у Крагујевцу 2012. , осмисле одговарајуће радионице и на тај начин подигну ниво активности рукометних делегата – учесника кампа.
 8. Учесници кампа су сагласни да је проценат заступљености делегата у рукометним такмичењима коректан, али и да има негативних примера који се испољавају до нивоа тоталног игнорисања делегирања појединих делегата, што у наредној такмичарској сезони треба обавезно избећи, јер такав начин делегирања демотивише младе делегате.
 9. Задужује се УО ЗД РСС да одговарајућим органима и телима РСС и новим директорима лига достави одговарајућу одлуку у којој се недвосмислено тражи да се принцип двоструког делегирања свих службених лица (наравно и делегата) избаци из праксе а најбоље судије, контролори и делегати двоструко делегирају само у изузетним случајевима (када се ради о за пласман важним утакмицама).
 10. Учесници кампа су сагласни са иницијативама да се поступно (од експерименталног до суштинског) у такмичарску праксу уводи електронски записник. Задужује се УО ЗД РСС да образложен став о томе достави Такмичарској комисији РСС другим органима и телима РСС.
 11. Неопходно је да сви делегати своје примедбе на одредбе постојећих такмичарска аката, као и своје предлоге за њихово унапређивање у наредној такмичарској сезони доставе УО ЗД РСС који ће обједињене предлоге упутити ТК РСС.
 12. Уважавајући значај рада и такмичења млађих категорија за развој рукометног спорта у Србији, учесници кампа се залажу и за консеквентно и правовремено доношење такмичарских аката РСС везаних за ову проблематику, како би, уважавајући регионалне посебности и различитости, такмичења млађих категорија почела на време уз јединсвену методологију у целој Србији.

Напомене:

* Рокови за реализацију наведених закључака нису прецизирани, па остаје да
УО ЗД РСС прецизира термине до којих треба релизовати сваки од усвојених
закључака;

* Предлог делегата је да се наредни 12. Камп рукометних делегата одржи у термину 19,
20. и 21. јун 2020.