Home Листе ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ЗД РСС ЗА СЕЗОНУ 2018/2019

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ЗД РСС ЗА СЕЗОНУ 2018/2019

0
ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ЗД РСС ЗА СЕЗОНУ 2018/2019

Дана 24. јуна 2019. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 18. седници од 28. јуна 2019. године у Опову, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2018/19.

У складу са поглављем VIII Тачка 3. Критеријума за формирање листа делегата за рукометна такмичења, појединачни писани приговор на објављени предлог листа ЗД РСС може се упутити комисији за листе ЗД РСС, на званичну е-маил адресу zajednicadelegata@zdrss.com  и iv_mandic@yahoo.com најкасније 7 (седам) дана од дана објављивања прелиминарних листи у званичном гласилу  ЗД РСС.

У случају уложеног приговора, првостепени орган Комисије за листе ЗД РСС је у обавези у року од 8 дана од дана истека рока за приговоре, доставити одговор на уложени приговор. Уколико се и после тако спроведеног поступка,  укаже потреба за приговор, приговор се улаже другостепеном органу Управном одбору ЗД РСС, који се на својој седници изјашњава и доноси коначну одлуку.

УО ЗД РСС  доноси коначну листу ЗД РСС за сезону 2018/19, и на основу коначних листа ЗД РСС за сезону 2018/19, након тога доноси предлог листе  ЗД РСС за сезону 2019/20.

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ ДЕЛЕГАТА

Председник Комисије за листе                                                        Председник УО ЗД РСС

     Др. Иван Мандић  с.р.                                                                   Зоран П. Чернох с.р.