Home Листе Прелиминарне ранг листе делегата 2017-18

Прелиминарне ранг листе делегата 2017-18

0
Прелиминарне ранг листе делегата  2017-18

Дана 20.јула 2018. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 11. седници од 24.јула 2018. усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску 2017-2018 годину.

У складу са поглављем VIII. Тачка 3. Критеријума за формирање листа делегата за рукометна такмичења, појединачни писани приговор на објављени предлог листа ЗД РСС може се упутити комисији за листе ЗД РСС, на званичну е-маил адресу zajednicadelegata@zdrss.com  или zajednicadelegatarss@yahoo.com

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА 2017-18

Председник УО ЗД РСС

Зоран П. Чернохс.р.