Home Семинари Програм семинара делегата Супер и Супер Б лиге

Програм семинара делегата Супер и Супер Б лиге

Програм семинара делегата Супер и Супер Б лиге

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Статута заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни одбор ЗД РСС је на својој 4.електронској седници одржаној дана 25.12.2017. једногласно усвојио Одлуку да у сарадњи са Заједницом судија и контролора РСС, организује редовне зимске семинаре делегата пред почетак пролећног дела такмичарске 2017/18. године.

Семинар за делегате првог степена (Супер А и Б), одржаће се у Београду „Хотел М“ 28. јануара 2018. године.- износ чланарине је
– Супер А …………………5.500,00 динара

– Супер Б …………………4.500,00 динара

ПРОГРАМ СЕМИНАРА
Сви делегати су обавезни да уплате чланарину за ЗД РСС за 2018. годину у висини од 1.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун: Заједница делегата РСС број 160- 487116-33 са назнаком “ЧЛАНАРИНА”.