Председник Скупштине Заједнице делегата РСС Небојша Видановић је на основу члана 43. став 3. Статута ЗД заказао редовну изборну Скупштину ЗД РСС, која ће бити одржана у Београду ( у конференцијској сали РСС, Тошин бунар 272) у недељу 04.07.2021. године са почетком у 12 часова.

Дневним редом је предвиђено:

  1. Избор радних тела Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2020. годину
  3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора
  4. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању у 2020. години
  5. Избор Председника Скупштине ЗД РСС
  6. Избор Председника и Потпредседника УО ЗД РСС, чланова УО, као и секретара ЗД
  7. Избор Надзорног одбора ЗД РСС
  8. Именовање представника – делегата за Изборну скупштину РСС-а
  9. Текућа питања