Home Семинари Редовни јесењи семинари делегата

Редовни јесењи семинари делегата

Редовни јесењи семинари делегата

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата УО ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 13. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС, Управни одбор ЗД РСС је на својој 2. седници, одржаној 18. августа 2017. године, једногласно усвојио Одлуку о организацији и реализацији семинара делегата пред почетак  такмичарске 2017/18 године.

1. Семинар за делегате првог степена (Супер  А и Б), одржаће се у Крагујевцу 01.- 03. септембра 2017. године.-  износ чланарине је 10.000,00 динара

2. Семинари за делегате  2. 3. и  4. степена такмичења, биће одржани у центрима и то:

               СЕВЕР – Врбас – недеља, , 10. септембар 2017. године 

              ЦЕНТАР – Београд – недеља, 10. септембар 2017. године  

              ИСТОК и ЗАПАД – Крагујевац – недеља, 17. септембар 2017. године 

 Чланарине (котизација) за регионалне семинаре су

–       за  2. степен износ је  4.000,00

–       за 3. степен износ је   2.500,00

–       за  4. степен и нове делегате  без чланарине