Home Семинари Семинари делегата 2, 3. и 4 степена такмичења

Семинари делегата 2, 3. и 4 степена такмичења

0
Семинари делегата 2, 3. и 4 степена такмичења

На предлог Комисије за стручно усавршавање делегата Управног одбора ЗД РСС, а на основу овлашћења из члана 14. став 1. тачка 3. и 4. Статута Заједнице делегата РСС и тачака 8. и 9. поглавља I Критеријума за формирање листа рукометних делегата, Управни  одбор ЗД РСС је на својој 21.електронској седници одржаној  дана 25.децембра 2019. усвојио Одлуку да организује редовне зимске семинаре делегата пред почетак пролећног дела такмичарске 2019/20. године.

Семинари за делегате 2, 3. и 4. степена такмичења, биће одржани у центрима и то:

СЕВЕР – субота, 22. фебруар 2020. – задужени З. Чернох и Ж. Голубовић

ИСТОК/ЗАПАД – субота, 22. фебруар 2020. – задужени Н. Видановић, А. Тасић

ЦЕНТАР– недеља,23. фебруар 2020. – задужени М. Делић и др. И. Мандић

   Чланарине  за регионалне семинаре су

       –  за  2. степен износ је …………….2.500,00

       –  за  3. степен износ је …………….1.500,00

       –  за  4. степен и нове делегате  без чланарине

Програме, место и тачне термине свих семинара ће Стручна  комисија ЗД РСС објавити накнадно.

Сви делегати су обавезни да уплате на име чланарине за ЗД РСС за 2020. годину и на име осигурања делегата , износ од 1.000,00 динара. Уплату извршити на текући рачун: Заједница делегата РСС број  160- 487116-33  са назнаком „ЧЛАНАРИНА“.

      Председседник Управног одбора

            Заједнице делегата РСС

         Зоран П. Чернох