Home Листе УО ЗД РСС усвојио прелиминарне ранг листе делегата за сезону 2020/21

УО ЗД РСС усвојио прелиминарне ранг листе делегата за сезону 2020/21

0
УО ЗД РСС усвојио прелиминарне ранг листе делегата за сезону 2020/21

Дана 08. јула 2021. године, комисија за листе ЗД РСС је доставила УО ЗД РСС предлог прелиминарних ранг листа ЗД РСС. У складу са Критеријумима за формирање листа делегата за рукометна такмичења, УО ЗД РСС је на својој 2. седници која је одржана 09. јуна 2021. године, усвојио прелиминарне ранг листе ЗД РСС за такмичарску сезону 2020/21.

Прелиминарне ранг листе делегата за сезону 2020-2021

У складу са поглављем VIII тачка 3. Критеријума за формирање листа делегата за рукометна такмичења, појединачни писани приговор на објављени предлог листа ЗД РСС може се упутити комисији за листе ЗД РСС, на званичну е-маил адресу zajednicadelegata@zdrss.com  и iv_mandic@yahoo.com најкасније 7 (седам) дана од дана објављивања прелиминарних листи на званичном сајту ЗД РСС.

У случају уложеног приговора, првостепени орган Комисије за листе ЗД РСС је у обавези у року од 8 дана од дана истека рока за приговоре, доставити одговор на уложени приговор. Уколико се и после тако спроведеног поступка, укаже потреба за приговор, приговор се улаже другостепеном органу Управном одбору ЗД РСС, који се на својој седници изјашњава и доноси коначну одлуку.

УО ЗД РСС усваја коначну листу ЗД РСС за сезону 2020/21,а након тога даје и предлог листе делегата за сезону 2021/22.