Home Заједница Уплата годишње чланарине за 2021.годину

Уплата годишње чланарине за 2021.годину

0
Уплата годишње чланарине за 2021.годину

Обзиром да и даље влада неповољна епидемиолошка ситуација у земљи условљена пандемијом вируса Ковид -19, није могуће организовати редовни зимски семинар пред почетак пролећног дела првенства. Сви делегати су као и на почетку сваке године у обавези да на име чланарине за 2021. годину, као и на име осигурања делегата , уплате износ од 1.000,00 динара. Уплату треба извршити на текући рачун: Заједнице делегата РСС број  160- 487116-33  са назнаком “ЧЛАНАРИНА”. Рок за уплату је 31. јануар 2021.године.

Заједница је из сопствених средстава извршила уплату Рукометном савезу Србије за све своје чланове, а такође је уплаћено и осигурање за све чланове за текућу годину, тако да су све лиценце објављене у Службеном гласилу РСС. Молим вас да проверите да ли су ваше лиценце видљиве на сајту РСС, у одељку објаве. У случају да ваша лиценца није видљива, можете контактирати секретара ЗД РСС , Данијелу Косановић,  како би се решио проблем.

Стручна комисија ЗД РСС ће наставити са едукацијама, усавршавањем и провером знања делегата и у наредном периоду, обзиром да не постоји могућност одржавања семинара. То ће бити реализовано током пролећног дела такмичарске сезоне у истом формату као и током јесењег дела. Ово ће такође бити један од елемената који ће се узимати у обзир приликом формирања листа на крају сезоне.

Сви чланови Заједнице делегата су у обавези да доставе попуњен евиденциони лист, који је неопходан за Књигу чланова. Образац евиденционог листа вам је достављен путем електронске поште, а достављен је и пример како треба попунити образац. Уз то је потребно доставити и фотокопију личне карте ( уколико је лк.са чипом, потребно је доставити фотокопију очитане личне карте.

Председник  Управног одбора

Заједнице делегата РСС

Зоран П. Чернох