Акта

Акта РСС

Document Title Printable Files Posted On
Упуство о попуњавању записника icon for English PDF - Упуство о попуњавању записника мар 28, 2023
Правилник о организацији и одигравању утакмица icon for English PDF - Правилник о организацији и одигравању утакмица мар 28, 2023
Пропозиције ТМК РСС (2022/23) icon for English PDF - Пропозиције ТМК РСС (2022/23) мар 28, 2023
Упуство о спортским објектима (2019) icon for English PDF - Упуство о спортским објектима (2019) мар 28, 2023
Упуство за службена лица (2019) icon for English PDF - Упуство за службена лица (2019) мар 28, 2023
Одлука о висини трошкова службених лица (2022/23) icon for English PDF - Одлука о висини трошкова службених лица (2022/23) мар 28, 2023
Пропозиције такмичења РСС (01.08.2022.) icon for English PDF - Пропозиције такмичења РСС (01.08.2022.) мар 28, 2023
Кодекс понашања службених лица icon for English PDF - Кодекс понашања службених лица мар 28, 2023
Дисциплински правилник РСС icon for English PDF - Дисциплински правилник РСС мар 28, 2023

Акта ЗД РСС

Document Title Printable Files Posted On
Критеријуми за напредовање icon for English PDF - Критеријуми за напредовање мар 28, 2023
Кодекс понашања (2018) icon for English PDF - Кодекс понашања (2018) мар 28, 2023
Правилник за награде icon for English PDF - Правилник за награде мар 28, 2023
Правилник о архивској грађи icon for English PDF - Правилник о архивској грађи мар 28, 2023
Пословник о раду УО ЗД РСС icon for English PDF - Пословник о раду УО ЗД РСС мар 28, 2023
Пословник о раду Скупштине ЗД РСС icon for English PDF - Пословник о раду Скупштине ЗД РСС мар 28, 2023
Статут ЗД РСС icon for English PDF - Статут ЗД РСС мар 28, 2023