Home Комисије

Комисије

Комисија за стручно усавршавање

Јован Попадић
Председник
Иван Мандић
Члан
Борис Ивановић
Члан
Небојша Видановић
Члан

Комисија за листе

Горан Соколовић
Члан
Зоран Чернох
Председник
Предраг Јанковић
Члан

Регистрациона комисија

Ана Живановић
Члан
Вера Вранеш
Председник
Предраг Ђорђевић
Члан

Комисија за нормативна акта

Љиљана Стојанац
Члан
Вукашин Вујичић
Председник
Светлана Обућина
Члан

Дисциплинска комисија

Дејан Миленковић
Члан
Борис Вукашиновић
Председник
Весна Петронијевић
Члан

Комисија за доделу награда и признања

Славољуб Митровић
Члан
Марија Лојпур
Председник
Весна Мандић
Члан

Комисија за маркетинг и информисање

Ивана Јовановић
Председник
Дејан Перић
Члан
Саша Павловић
Члан
Лазар Мишков